arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i psykologi, vikariat

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, 3 - 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  9 februari

 • Sök jobbet senast

  2 mars

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) bedrivs välrenommerad utbildning och forskning inom psykologi, psykoterapi, handikappvetenskap, pedagogik, pedagogiskt arbete, didaktik, vuxenpedagogik, folkbildning och sociologi. Våra studenter blir väl förberedda för yrkeslivets framtida utmaningar och vår forskning bidrar starkt till ny kunskap om mänskligt beteende och lärande.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ibl

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som Universitetslektor i psykologi, vikariat, med placering vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande.

Tillsättningsprogram

Den aktuella anställningen är placerad vid Avdelningen för psykologi (PSY). Forskning och forskarutbildning inom avdelningen för psykologi spänner över ett brett fält. På avdelningen bedrivs forskning inom hälsopsykologi, idrottspsykologi, socialpsykologi, klinisk psykologi (psykodynamisk och KBT-inriktning), kognitiv psykologi, neurovetenskap och utvecklingspsykologi.

Anställningen omfattar undervisning inom främst fristående kurser i psykologi och inom psykologprogrammet. I anställningen ingår undervisning, kursansvar, utveckling av kurser, uppdragsutbildningar och forskningsprojekt samt att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Undervisningen sker i huvudsak på svenska.

För denna anställning krävs dokumenterad pedagogisk skicklighet i uppsatshandledning inom psykologi med kvalitativ ansats avseende vetenskaplig metod, undervisning inom vetenskaplig metod med kvalitativ ansats samt kursansvar och examination inom psykologi. Särskilt meriterande är dokumenterad pedagogisk skicklighet inom utvecklingspsykologi avseende tonår, vuxenliv eller åldrande. Meriterande är dokumenterad pedagogisk skicklighet i basgruppshandledning.

Särskilt meriterande är dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom utvecklingspsykologi avseende vardagsliv, till exempel vuxenliv och åldrande.

Undervisningen inom ramen för denna anställning sker på svenska, varför ett krav är att den sökande kan uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet i att undervisa på svenska.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat dels pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Med motsvarande vetenskaplig kompetens avses dokumenterad utländsk examen som bedöms motsvara minst doktorsexamen.

Med annan yrkesskicklighet avses relevant yrkesskicklighet förvärvad utanför högskolan. Annan yrkesskicklighet kan endast komma ifråga som behörighetsgrund vid tillsättning av en anställning där innehavaren ska undervisa i en professionsutbildning där beprövad erfarenhet är väsentlig.

Bedömningsgrunder


Som bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

För denna anställning kommer i första hand särskild vikt att fästas vid den pedagogiska skickligheten, i andra hand den vetenskapliga skickligheten.

Pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att förmedla relevanta kunskaper och färdigheter, aktivera studenter till eget lärande, skapa engagemang och intresse för ämnesområdet samt förmåga att strukturera och organisera såväl innehåll som arbetsformer i relation till ämnesområdets mål. Därtill ska pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av utbildning samt förmåga att reflektera över den egna lärargärningen.

Vetenskaplig skicklighet visas genom egen forskning som resulterat i vetenskaplig publicering, genom planering och ledning av forskning och forskarutbildning samt genom förmåga att erhålla forskningsanslag. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver visas genom förmåga att i forskning uppnå resultat genom samverkan med andra forskare samt genom förmåga att informera om forskning.

Den sökande ska uppvisa förmåga att undervisa på svenska.

Anställningens omfattning

Anställningen är ett vikariat på 50–70% under perioden 2021-03-01 - 2020-07-31 med möjlighet till förlängning.

Tillträde

Snarast.

För mer information om anställningen:

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=15676&rmlang=SE

 

 

 

 

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Ej specificerat