arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i psykologi med inriktning utvecklingspsykologi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  9 juni

 • Sök jobbet senast

  31 augusti

Om jobbet

vid Psykologiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2021-08-31.

Psykologiska institutionen är en stor och kreativ arbetsplats, som förutom att vara en framstående forskningsmiljö bedriver utbildning på alla nivåer inom psykologi. Över 1000 personer studerar på våra olika utbildningar, på allt från grundnivå till forskarnivå, inklusive psykologprogram, psykoterapeutprogram och specialistutbildningar.

Ämne/ämnesbeskrivning
Psykologi med inriktning utvecklingspsykologi.

Arbetsuppgifter

Psykologiska institutionen söker en universitetslektor i psykologi med inriktning utvecklingspsykologi. Arbetet består av undervisning på institutionens samtliga kurser och program, huvudsakligen på Psykolog- och Psykoterapeutprogrammen, med fokus på undervisning inom klinisk utvecklingspsykologi. I arbetsuppgifterna ingår även handledning av studenter på olika nivåer, kursutveckling, kursansvar och egen forskning.

Den sökande förväntas också utföra pedagogiskt utvecklingsarbete och delta i institutionellt arbete, som att t ex vara ledamot i kommittéer och arbetsgrupper.

Anställningen inkluderar kompetens- och forskningstid enligt gällande villkorsavtal.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i psykologi, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, samt visat pedagogisk skicklighet.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning såväl på grundnivå som på avancerad nivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.

Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Vidare ska den sökande vara legitimerad psykolog eller ha motsvarande utländsk klinisk och akademisk kompetens.

Bedömningsgrunder

Särskild och lika vikt fästs vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet. Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom egen undervisning, handledning och till exempel framställning av läromedel av relevans för området, och den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom egen forskning inom ämnesområdet utvecklingspsykologi. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter som anses aktuella inom området utvecklingspsykologi.

Stor vikt fästs vid dokumenterad förmåga att samarbeta med kollegor, liksom vid administrativ skicklighet samt vid förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Stor vikt fästs även vid psykoterapeutlegitimation, eller motsvarande utländsk kompetens.

Vikt fästs vid att framgångsrikt ha planerat och erhållit bidrag för forskningsprojekt från externa finansiärer.

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Övriga upplysningar

Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Svenskspråkighet är inget krav vid tillsättningen, men sökanden ska vara beredd att inom ett par år kunna ta på sig administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse och bruk av svenska.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas t o m 31/7 av prefekt Håkan Fischer, tfn 08-162357, hakan.fischer@psychology.su.se, och fr o m 1/8 av prefekt Fredrik Jönsson, tfn 08-163876, fredrik.jonsson@psychology.su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Nathaniel Morris, tfn 08-163311, nathaniel.morris@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbsida su.se/jobb.

Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat