arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i psykologi med inriktning utvecklingspsykologi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 oktober

 • Sök jobbet senast

  20 januari

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) bedrivs välrenommerad utbildning och forskning inom psykologi, psykoterapi, handikappvetenskap, pedagogik, pedagogiskt arbete, didaktik, vuxenpedagogik, folkbildning och sociologi. Våra studenter blir väl förberedda för yrkeslivets framtida utmaningar och vår forskning bidrar starkt till ny kunskap om mänskligt beteende och lärande.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ibl

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som

minst en universitetslektor i psykologi med inriktning mot utvecklingspsykologi

med placering vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Tillsättningsprogram

Den aktuella anställningen är placerad vid Avdelningen för psykologi (PSY). Inom avdelningen bedrivs undervisningsverksamhet från grundläggande till avancerad nivå. Avdelningen är delaktig i flera av universitetets utbildningsprogram, med ansvar för majoriteten av kurserna på Psykologprogrammet och för samtliga kurser på Psykoterapeutprogrammet, liksom vissa kurser på Kandidat- och Masterprogrammen i kognitionsvetenskap samt på Kandidatprogrammet i Human Resources. Avdelningen ansvarar också för fristående kurser inom ämnena psykologi och psykoterapi och undervisningen bedrivs även i samarbete med avdelningen för handikappvetenskap.

Forskning och forskarutbildning inom avdelningen för psykologi spänner över ett brett fält, inkluderar både grundforskning och tillämpad forskning, samt sker inom ramen för såväl nationella som internationella forskarnätverk. På avdelningen finns en forskargrupp inom utvecklingspsykologi som bland annat driver ett Baby- och barnlabb där forskningen idag främst är inriktad på spädbarns- och förskoleåldern med fokus på socio-kognitiv utveckling (minne, uppmärksamhet, imitation, språkutveckling och mentalisering). Forskningen bygger på flera olika metoder såsom psykologisk testning, föräldra-barn samspel, ögonrörelsemätning, elektrofysiologi och enkäter. Samarbete sker också med andra forskargrupper på avdelningen inom områdena socialpsykologi, klinisk psykologi, kognitiv psykologi, hälsopsykologi och neurovetenskap.

I anställningen ingår vid sidan av undervisning även utveckling av kurser, uppdragsutbildningar och forskningsprojekt samt att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Undervisningen sker i huvudsak på svenska.

För denna anställning krävs dokumenterad pedagogisk skicklighet i psykologiskt utredningsarbete och testning, och/eller i utvecklingspsykologi. Det är särskilt meriterande att uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet inom båda dessa områden. Dokumenterad pedagogisk skicklighet i övrig psykologi är meriterande.

För denna anställning är det särskilt meriterande med dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom utvecklingspsykologi.

Särskilt meriterande för anställningen är leg. psykologexamen och dokumenterad skicklighet i att arbeta som psykolog, speciellt med inriktning mot psykologiskt utredningsarbete och testning.

Undervisningen inom ramen för denna anställning sker på svenska, varför ett krav är att den sökande kan uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet i att undervisa på svenska.

Behörighet och bedömningsgrunder

Läs den fullständiga annonsen på www.liu.se/jobba

Tillsättningsförfarande

Anställningen tillsätts av rektor efter förslag frånfilosofiska fakultetens anställningsnämnd. En avsiktsförklaring kommer att infordras från de sökande som i första hand bedöms komma ifråga för anställningen.

Tillträde

Enligt överenskommelse

Lön
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Fackliga kontaktpersoner
För kontakt med fackliga kontaktpersoner se www.liu.se/jobba/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner.

Ansökningsförfarande
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 20 januari 2020. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Publikationer, pdf- eller word-format tillåtet, bifogas i ansökningsformuläret. De vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post senast sista ansökningsdag i 3 exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.