arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i psykologi med inriktning mot klinisk psykologi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 juni

 • Sök jobbet senast

  13 juli

Om jobbet

LINKÖPINGS UNIVERSITET
ledigförklarar en anställning som

Universitetslektor i psykologi med inriktning mot klinisk psykologi (vikariat)

med placering vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Tillsättningsprogram

Den aktuella anställningen är placerad vid Avdelningen för psykologi (PSY). Inom avdelningen bedrivs undervisningsverksamhet från grundläggande till avancerad nivå. Avdelningen är delaktig i flera av universitetets utbildningsprogram, med ansvar för majoriteten av kurserna på Psykologprogrammet och för samtliga kurser på Psykoterapeutprogrammet, liksom vissa kurser på Kandidat- och Masterprogrammen i kognitionsvetenskap samt på Kandidatprogrammet i Human Resources. Avdelningen ansvarar också för fristående kurser inom ämnena psykologi och psykoterapi.

Forskning och forskarutbildning inom avdelningen för psykologi spänner över ett brett fält, inkluderar både grundforskning och tillämpad forskning, samt sker inom ramen för såväl nationella som internationella forskarnätverk.

På avdelningen finns en forskargrupp inom klinisk psykologi som arbetar med en nätbaserad egenutvecklad behandlingsplattform. Gruppen bedriver interventionsforskning med flera målgrupper inklusive tonåringar med ångest men även andra åldersgrupper samt omfattande internationella samarbeten. Vidare ingår kliniska prövningar och metodutveckling samt olika forskningsmetoder inom kvantitativ och kvalitativ metodik. En annan viktig del gäller psykiatriska och kliniska bedömningar samt enkätutveckling. Samarbeten sker också med andra forskargrupper på avdelningen inom områdena socialpsykologi, kognitiv psykologi, utvecklingspsykologi och neurovetenskap.

För denna anställning är det särskilt meriterande med dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom klinisk psykologisk behandlingsforskning både vad gäller ungdomar och vuxna. Det är meriterande med erfarenheter av modern informationsteknologi i behandlings- och utredningsarbete. Det är även meriterande att ha forskat om olika terapiinriktningar samt kulturanpassade behandlingar på andra språk än svenska.

För denna anställning krävs dokumenterad pedagogisk skicklighet i psykologiskt behandlingsarbete, uppsatshandledning inom klinisk psykologi och/eller psykoterapi, samt samtalsmetodik för blivande psykologer. Det är särskilt meriterande att uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet i kliniska bedömningar. Dokumenterad pedagogisk skicklighet i undervisning inom övrig psykologi samt psykoterapi är meriterande samt även utveckling av kurser eller erfarenheter av problembaserat lärande.

Undervisningen inom ramen för denna anställning sker på svenska, varför ett krav är att den sökande kan uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet i att undervisa på svenska

I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som universitetslektor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat dels pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Med motsvarande vetenskaplig kompetens avses dokumenterad utländsk examen som bedöms motsvara minst doktorsexamen.

Med annan yrkesskicklighet avses relevant yrkesskicklighet förvärvad utanför högskolan. Annan yrkesskicklighet kan endast komma ifråga som behörighetsgrund vid tillsättning av en anställning där beprövad erfarenhet inom en profession är väsentlig.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

För denna anställning kommer särskild vikt fästas vid den pedagogiska skickligheten.

Vetenskaplig skicklighet visas genom egen forskning som resulterat i vetenskaplig publicering, genom planering och ledning av forskning och forskarutbildning samt genom förmåga att erhålla forskningsanslag. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver visas genom förmåga att i forskning uppnå resultat genom samverkan med andra forskare samt genom förmåga att informera om forskning.

Pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att förmedla relevanta kunskaper och färdigheter, aktivera studenter till eget lärande, skapa engagemang och intresse för ämnesområdet samt förmåga att strukturera och organisera såväl innehåll som arbetsformer i relation till ämnesområdets mål. Därtill ska pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av utbildning samt förmåga att reflektera över den egna lärargärningen.

Den sökande ska uppvisa förmåga att undervisa på svenska.

Anställningens omfattning

Anställningen är ett vikariat på 50% under perioden 2022-08-01 – 2023-06-30.

Lön

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Ej specificerat