arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i psykologi (klinisk lektor)

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  31 augusti

 • Sök jobbet senast

  7 november

Om jobbet

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss">https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Vill du bidra till att minska klyftan mellan klinisk verksamhet och akademi?

Vi söker nu en universitetslektor i psykologi med placering på Karlstads universitet och i Region Värmland.

Region Värmland

Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård,regional utveckling och kollektivtrafik.

Institutionen för sociala och psykologiska studier

Vid fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap finns Institutionen för sociala och psykologisk
studier som omfattas av ämnena Psykologi, Sociologi, Socialt arbete och Genusvetenskap. Inom
psykologiämnet finns drygt 30 medarbetare, där ges utbildningar på grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå. I oktober 2014 fick ämnet rättigheter för psykologexamen och ett psykologprogram startades därmed hösten 2015. Utöver detta program ges flera fristående kurser i ämnet psykologi på grundnivå och avancerad nivå. Vid psykologiämnet forskar och undervisar vi exempelvis om människans utvecklingsfaser, åldrande, hjärnans biologi och funktion, stress, psykisk ohälsa, lärande, konsumtion, lycka och beteendeförändring. Forskarutbildning i psykologi har funnits vid Karlstads universitet sedan årsskiftet 2006 och har för närvarande 16 aktiva doktorander.

Beskrivning

Anställningen som universitetslektor i psykologi omfattas av ett nära samarbete mellan Karlstads
universitet och Region Värmland. Som anställd har du hela din anställning vid Karlstads universitet men har under de första fyra åren en placering på deltid i Region Värmland, därefter är placeringen enbart på Karlstads universitet. Syftet med samarbetet är att utveckla och fördjupa klinisk forskning inom psykologi, stärka pedagogisk kvalitet för verksamhetsförlagd utbildning och vara kliniskt verksam inom Region Värmland. Anställningen är tidsfördelad motsvarande 40 % klinisk forskning, 30 % klinik 30 % utbildning.

Arbetsuppgifter

Arbetsområdet är i första hand klinisk psykologi för den aktuella anställningen. Arbete inom psykologins övriga områden utgör också en viktig bas för anställningen. Arbetsuppgifterna innebär att integrera klinisk forskning, klinisk verksamhet, verksamhetsförlagd utbildning och tillika vara delaktig i utbildning. Uppdraget inom klinisk forskning omfattar att bilda nätverk och skapa seminarier mellan akademi och klinisk verksamhet, söka externa forskningsmedel, vara ett stöd för skrivande av FoU planer, fördjupa och bredda vetenskaplig kompetens bland medarbetare samt bedriva klinisk forskning och utveckling av vården. Inom utbildning förväntas du utveckla och ansvara för pedagogisk kvalitet (inom VFU tillsammans med Regionen), undervisa och handleda medarbetare och studenter, bedriva interprofessionellt samarbete med olika utbildningar för utveckling av gemensamma studentaktiviteter samt föreläsa, ha examinatorsuppdrag samt handledning av examensarbeten. I det kliniska uppdraget har du patientkontakter utifrån verksamhetens behov och specifik kompetens samt ingå i klinikens ledningsgrupp och delta i diskussioner om forskning, utbildning och utveckling på en övergripande nivå.

För fullständig annons gå in på  https://www.kau.se/jobba-hos-oss">https://www.kau.se/jobba-hos-oss.

Sista ansökningsdag: 2021-11-07
Ange dnr. REK 2021/157
Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research

Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss">https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning