arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i psykologi (klinisk lektor)

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  28 maj

 • Sök jobbet senast

  31 augusti

Om jobbet

Institutionen för sociala och psykologiska studier
Vid fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap finns Institutionen för sociala och psykologisk studier som omfattas av ämnena Psykologi, Sociologi, Socialt arbete och Genusvetenskap.

Inom psykologiämnet finns drygt 30 medarbetare, där ges utbildningar på grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå. I oktober 2014 fick ämnet rättigheter för psykologexamen och ett psykologprogram startades därmed hösten 2015. Utöver detta program ges flera fristående kurser i ämnet psykologi på grundnivå och avancerad nivå. Vid psykologiämnet forskar och undervisar vi exempelvis om människans utvecklingsfaser, åldrande, hjärnans biologi och funktion, stress, psykisk ohälsa, lärande, konsumtion, lycka och beteendeförändring. Forskarutbildning i psykologi har funnits vid Karlstads universitet sedan årsskiftet 2006 och har för närvarande 16 aktiva doktorander.

Beskrivning

Anställningen som universitetslektor i psykologi omfattas av ett nära samarbete mellan Karlstads universitet och Region Värmland. Som anställd har du hela din anställning vid Karlstads universitet men har under de första fyra åren en placering på deltid i Region Värmland, därefter är placeringen enbart på Karlstads universitet. Syftet med samarbetet är att utveckla och fördjupa klinisk forskning  inom psykologi, stärka pedagogisk kvalitet för verksamhetsförlagd utbildning och vara kliniskt verksam inom Region Värmland. Anställningen är tidsfördelad motsvarande 40 % klinisk forskning,
30 % klinik 30 % utbildning.

Arbetsuppgifter

Arbetsområdet är i första hand klinisk psykologi för den aktuella anställningen. Arbete inom psykologins övriga områden utgör också en viktig bas för anställningen. Arbetsuppgifterna innebär att integrera klinisk forskning, klinisk verksamhet, verksamhetsförlagd utbildning och tillika vara delaktig i utbildning. Uppdraget inom klinisk forskning omfattar att bilda nätverk och skapa seminarier mellan akademi och klinisk verksamhet, söka externa forskningsmedel, vara ett stöd för skrivande av FoU planer, fördjupa och bredda vetenskaplig kompetens bland medarbetare samt bedriva klinisk forskning och utveckling av vården. Inom utbildning förväntas du utveckla och ansvara för pedagogisk kvalitet (inom VFU tillsammans med Regionen), undervisa och handleda medarbetare och studenter,  bedriva interprofessionellt samarbete med olika utbildningar för utveckling av gemensamma studentaktiviteter samt föreläsa, ha examinatorsuppdrag samt handledning av examensarbeten. I det kliniska uppdraget har du patientkontakter utifrån verksamhetens behov och specifik kompetens samt ingå i ledningsgrupp och delta i diskussioner om forskning, utbildning och utveckling på en övergripande nivå. 

Behörighetskrav

För behörighet att anställas som universitetslektor vid Karlstads universitet krävs avlagd doktorsexamen i psykologi eller motsvarande vetenskaplig kompetens inom relevant ämnesområde och uppvisad pedagogisk skicklighet. För att verka som klinisk lektor krävs dessutom att du är legitimerad psykolog. Då anställningen innebär klinisk tjänstgöring under de första fyra åren krävs erfarenhet och goda meriter inom klinisk verksamhet. Därtill krävs goda kunskaper i det svenska språket för att sakligt kunna kommunicera med patienter och bedriva säker vård.

Ett krav för anställning är även genomförd högskolepedagogisk utbildning, eller på annat sätt förvärvade motsvarande kunskaper. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen och att den planeras inom ramen för kompetensutvecklingstiden under de första två årens anställning. (För behörighetskrav i övrigt, se Karlstads universitets anställningsordning/länk/ samt Högskoleförordningen 4 kap § 4).

Bedömningsgrunder

Vid tillsättning av anställningen kommer lika vikt att läggas vid prövningen av den sökandes vetenskapliga, pedagogiska samt kliniska kompetens och förmåga. Vi fäster särskild vikt vid att den sökande har erfarenhet av verksamhet som psykolog med inriktning mot klinisk psykologi. Psykoterapeutlegitimation är meriterande, liksom specialistbehörighet med inriktning klinisk psykologi. Handledarutbildning inom psykoterapi är också meriterande liksom erfarenheter av att tidigare ha undervisat på psykologprogram. Den pedagogiska skickligheten bedöms utifrån förmågan att planera, genomföra och utvärdera undervisningen samt förmåga att handleda och examinera. Den vetenskapliga skickligheten bedöms utifrån vetenskaplig kvalitet och forskningens omfattning avseende djup och bredd. Stor vikt fästs vid den sökandes personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater, patienter och studenter och förmåga att ta egna initiativ och visa engagemang för andra. Stor vikt läggs också vid att den sökande har god muntlig och skriftlig förmåga i engelska. 

Det är meriterande att ha erfarenhet av projektledning eller att ha varit forskningsledare. Vikt läggs vid förmågan att i konkurrens erhålla medel för forskning. Vi värdesätter slutligen god administrativ kompetens, god förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete liksom uppvisad god förmåga att samverka med kollegor och det omgivande samhället.

Villkor

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast enligt överenskommelse. De första fyra  åren ingår placering i Region Värmland motsvarande 30 % i klinisk verksamhet. Provanställning kan komma att tillämpas.

Övrigt

Efter fyra år som klinisk lektor med placering delvis i Region Värmland övergår placeringen helt till Karlstads universitet, som lektor i psykologi.Ansvarig chef vid Karlstads universitet genomför årligen medarbetarsamtal och har det övergripande medarbetaransvaret. Årlig uppföljning kring uppdragets progression kommer att genomföras tillsammans med FoU-chef och verksamhetschef vid Region Värmland och ansvarig chef på Karlstads universitet. Vid eventuell anställning kommer information från belastningsregistret att inhämtas.

Vid eventuell anställning kommer information från belastningsregistret att inhämtas.

För information om ansökan; https://www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningar
Sista ansökningsdag: 2020-08-31
Ange dnr. REK 2020/120

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning