arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i psykologi - arbets- och organisationspsykologi

  • Ort

    Stockholm

  • Yrkesroll

    Universitets- och högskolelektor

  • Anställning

    Deltid, 3 - 6 månader

  • Lön

    Fast månads- vecko- eller timlön

  • Publicerad

    7 mars

  • Sök jobbet senast

    27 mars

Om jobbet

vid Psykologiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2019-03-27.

Psykologiska institutionen är en mångfaldig och kreativ arbetsplats som bedriver utbildning och forskning i psykologi. Över 1 000 studenter passerar varje termin våra olika utbildningar från grund- till forskarnivå.

Ämne/ämnesbeskrivning
Psykologi – särskilt arbets- och organisationspsykologi.

Arbetsuppgifter

Arbetet består huvudsakligen av undervisning på grund- och avancerad nivå. Undervisning och kursansvar ges huvudsakligen inom arbets- och organisationspsykologi men kan ges också inom andra inriktningar av psykologi. I arbetsuppgifterna ingår kursansvar, handledning och examination. Den sökande förväntas också i mån av utrymme engagera sig i pedagogiskt utvecklingsarbete.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i psykologi samt visat pedagogisk skicklighet. Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning och vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten. Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Den sökande förväntas kunna undervisa på svenska från början av anställningen.

Bedömningsgrunder

Störst vikt kommer att ges bedömningsgrunderna för pedagogisk skicklighet. Därefter kommer vikt ges åt vetenskaplig skicklighet. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer vikt att läggas vid forskningsmeriter inom arbets- och organisationspsykologi. Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta de som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Anställningsvillkor

Vi söker minst en vikarierande lektor. Anställningen avser deltid (minst 50 %) och är ett vikariat fram till 2019-12-31 med möjlighet till förlängning. Tillträde senast 2019-09-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av Erik Berntson, tfn 08-16 36 83, erik.berntson@psychology.su.se och av prefekten, professor Håkan Fischer, tfn 08-16 23 57, hakan.fischer@psychology.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 40 17, st@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.