arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i psykiatri

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 oktober

 • Sök jobbet senast

  5 december

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för klinisk och experimentell medicin (IKE) är en av universitetets största institutioner med verksamhet framför allt inom den medicinska fakulteten.

Vår målsättning är att bedriva utbildning och forskning inom medicin och biomedicin, med hög internationell kvalitet. Inom grundutbildningen ansvarar vår institution bland annat för huvuddelen av läkarutbildningen, logopedutbildningen och utbildning inom medicinsk biologi.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ike

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som

Universitetslektor i psykiatri, förenad med anställning som överläkare/specialistläkare vid Universitetssjukhuset i Linköping,
med placering vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin
 
Ämnesområde 
Psykiatri (vuxenpsykiatri)

Beskrivning av ämnesområdet 
Psykiatriämnet omfattar förekomst, uppkomstmekanismer, diagnostik och behandling av psykiska sjukdomar hos vuxna.

Arbetsuppgifter 
I en lärares arbetsuppgifter ingår att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som universitetslektor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå. Vid medicinska fakulteten tillämpas studentaktiva undervisningsformer.

Detta är en förenad anställning, och tjänsten kombineras med förordnande som överläkare vid Psykiatriska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping. Läkarlegitimation och specialistkompetens i vuxenpsykiatri från Sverige eller annat EU-land utgör därför ett krav.

På CSAN är uppdraget att utveckla, tillämpa och förmedla kunskaper om psykiska sjukdomar. I arbetet ingår att utbilda blivande läkare och andra yrkeskategorier. Egen forskning inom kunskapsfältet efterfrågas. Valfritt ämne av relevans för anställningen är därför förekomst, diagnostik, patofysiologiska mekanismer eller behandling av psykiska sjukdomar.

Särskilt meriterande är kompetens inom CSAN:s fokusområden. Dessa utgörs f.n. av beroende-, ångest- och affektiva sjukdomar.

Undervisning inom ämnet sker såväl på svenska som engelska.

Behörighet och bedömningsgrunder
Se https://liu.se/jobba-pa-liu

Tillträde
Enligt överenskommelse

Lön
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Fackliga kontaktpersoner
För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

Ansökningsförfarande
Din kompletta ansökan, inklusive de maximalt tio publikationer du vill åberopa, ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 5 december 2019. Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Publikationer, pdf- eller word-format är tillåtet, bifogas i ansökningsformuläret. De vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post i tre exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping. Publikationerna ska vara Linköpings universitet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Lika villkor

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.