arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i portugisiska

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 januari

 • Sök jobbet senast

  11 februari

Om jobbet

vid Romanska och klassiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2019-02-11.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna omfattar undervisning samt handledning och examination av examensarbeten inom ämnet portugisiska
på grund- och avancerad nivå. Undervisningsspråk är portugisiska och engelska. I anställningen ingår ett särskilt ansvar för
undervisning och utveckling av grammatik- och språkfärdighetskurser på grundnivå. Innehavaren förväntas även kunna
bidra med undervisning och handledning inom forskarutbildningen, delta i institutionens administration samt utveckla dess
externa kontakter. Dessutom förväntas innehavaren aktivt söka externa medel. Tid för egen forskning ingår i anställningen.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen i portugisiska eller har motsvarande
vetenskaplig kompetens samt har visat pedagogisk skicklighet. Sökande ska ha erfarenhet av undervisning och handledning
inom ämnet portugisiska. Den sökande ska ha god samarbetsförmåga och den lämplighet i övrigt som behövs för att
fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder

Särskild och lika vikt fästs vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats
genom resultat av egen forskning inom romansk språkvetenskap alternativt andraspråksinlärning med inriktning mot
portugisiska. Vidare bedöms den sökandes förutsättningar att utveckla institutionens forskning i samarbete med
institutionens forskningsgrupper. Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom planering, utveckling och
genomförande av egen undervisning samt handledning på i första hand grund-, och avancerad nivå och i andra hand på
forskarnivå.

Stor vikt fästs vid erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete inom grammatik och språkfärdighetskurser i portugisiska
t.ex. genom författande av läromedel, dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor, samt
dokumenterad undervisningserfarenhet på engelska.

Vikt fästs vid visad och dokumenterad administrativ skicklighet, erfarenhet av internationellt samarbete samt förmåga till
samverkan med det omgivande samhället.

Meriterande är att framgångsrikt ha planerat och erhållit anslag för forskningsprojekt från externa finansiärer

Högskolepedagogisk utbildning
Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på
annat sätt.

Övriga upplysningar

Den som erbjuds anställningen och som inte behärskar svenska vid anställningstillfället, skall vara beredd att inom två år
vid behov kunna ta på sig administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter adekvata färdigheter i talad och
skriven svenska. Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng som inte heller bedöms
ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt, ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av stf prefekten, docent Fanny Forsberg Lundell, tfn 08-16 34 44, fanny.forsberg.lundell@su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Kenneth Hjalmarsson, tfn 08-16 21 30, kenneth.hjalmarsson@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 40 17, st@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!