arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i pedagogiskt arbete

 • Ort

  Borås

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 november

 • Sök jobbet senast

  26 november

Om jobbet

Högskolan i Borås bedriver professionsinriktade utbildningar av hög kvalitet. God utbildningskvalitet nås, upprätthålls och förbättras genom engagerande pedagogik och kontinuerlig professionsutveckling för högskolans lärare. Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning inom Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT har fokus på lärares professionsutveckling. Den utbildning som bedrivs av sektionen ligger på avancerad nivå. Vi erbjuder master i pedagogiskt arbete, olika högskolepedagogiska utbildningsinsatser, och hösten 2019 planeras en forskarskola i pedagogiskt arbete att starta. Inom sektionen bedrivs forskning främst inom pedagogiskt arbete och i nära anknytning till det högskolepedagogiska fältet. Högskolepedagogik behandlar till exempel frågeställningar som rör de grundläggande villkoren för undervisning och lärande i högre utbildning och undersöker möjligheter att skapa goda pedagogiska praktiker för studenters lärande och lärares arbete.

Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning söker universitetslektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot vetenskaplig metod.

Arbetsbeskrivning

Arbetet innebär att bidra till uppbyggnad och vidareutveckling av utbildning och forskning inom pedagogiskt arbete med specifik inriktning mot vetenskaplig metod. I anställningen ingår också undervisning, handledning och examination, forskning och administrativt arbete.

Det ingår även att initiera och delta i forsknings- och utvecklingsprojekt med fokus på studentens lärande i centrum vid Högskolan i Borås, inom nämnda ämne och inriktning, samt att vara en drivande och aktiv part i ansökningar av forskningsmedel från externa finansiärer. Vetenskaplig publicering är en viktig del i att synliggöra forskningsområdet.

Vidare ingår det att utveckla verksamheten och forskningsmiljön i nära samverkan med andra vid Högskolan i Borås och även med externa intressenter nationellt och internationellt.

Kvalifikationer

För detaljerad information om de kvalifikationer som krävs för anställningen, vänligen se högskolans hemsida: hb.se/lediga-anstallningar

Anställningsform: Tillsvidare
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: Snarast efter överenskommelse
Placeringsort: Borås.
Diarienummer: PA 2018/329

Kontakt 
Upplysningar om anställningen lämnas av Sektionschef Lill Langelotz via telefon 033- 435 44 70. Fackliga företrädare är Jonas Andersson, OFR-ST, Håkan Alm, Saco-S och Susanne Björkdahl, OFR/Lärarförbundet, de nås via högskolans växel tfn 033-435 40 00.

Ansökan 
Du ansöker om anställningen via vår hemsida genom att klicka på ”Ansök” längst ned i annonsen.

Skriv tydligt i din ansökan vad du söker för anställning och ange diarienummer. Till din ansökan ska följande dokument bifogas:
 • Personligt brev
 • CV med referensuppgifter och löneanspråk
 • Meritportfölj, vilket innebär skriftlig redogörelse både för den vetenskapliga och pedagogiska verksamheten, dokumentation av lärarskickligheten inklusive självvärdering. Mall finner du på hemsidan under Jobba hos oss i vänstermenyn. 
 • En publikationslista
 • Högst sju publicerade arbeten eller andra meriter du vill åberopa
 • Intyg/betyg och övriga merithandlingar
Kontakta HR om du har vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan. Publikationerna ska vara högskolan tillhanda senast en vecka efter sista ansökningsdatum. Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt.

Välkommen med din ansökan senast 2018-11-26.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

För mer information om anställningen och hur du ansöker samt mall för meritportfölj, vänligen se högskolans hemsida: hb.se/lediga-anstallningar