arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i pedagogiskt arbete

 • Ort

  Norrköping

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 3 - 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 januari

 • Sök jobbet senast

  29 januari

Om jobbet

Linköpings universitet ledigförklarar anställning som minst en universitetslektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot samhällsämnenas didaktik med placering vid Institutionen för samhälls-och välfärdsstudier, vikariat under tillsättning.

Tillsättningsprogram

Avdelningen REMESO har inom grundutbildning ämnesansvar för Samhälle och kultur i ett skolperspektiv inom grundlärarprogrammet med inriktning förskoleklass till år tre (F-3), kandidatprogrammet Samhälls-och kulturanalys samt masterprogrammet International Master in Ethnic and Migration Studies.
 
För detta lektorat gäller en finansiering baserad främst på undervisning, utvecklingsarbete och administration inom Samhälle och kultur i ett skolperspektiv med inriktning F-3, men även inom kandidatprogrammet Samhälls- och kulturanalys och masterprogrammet Ethnic and Migration Studies.
 
Undervisningen inom ramen för denna anställning sker på svenska och engelska, varför ett krav är att den sökande kan uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet i att undervisa på svenska och engelska.
 
Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat dels pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 
Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.
 
Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.
 
För denna anställning kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.
 
Fackliga kontaktpersoner
För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.
 
Lika villkor
Flertalet av våra universitetslektorer inom Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier är kvinnor, därför ges mänföreträde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

För information om anställningen:

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=10160&rmlang=SE

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.