arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i pedagogiskt arbete (vikariat 12 mån)

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 oktober

 • Sök jobbet senast

  2 november

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession utgör en av de starkaste didaktiska miljöerna i Norden. Vi arbetar med forskning, utbildning och samverkan om undervisning och lärande. Ett gemensamt intresse vid institutionen är att genom utbildning och forskning om högre utbildning, skola och klassrum utveckla kunskap som bidrar till ett mer jämlikt och hållbart samhälle. Detta görs genom ämnesdidaktisk, praktiknära och kritisk forskning, organiserad i de tre forskningsmiljöerna; Didaktiska klassrumsstudier, Kritisk utbildningsforskning samt Fenomenografi, Variationsteori och Learning Study.

Viktiga delar av institutionens arbete är lärarutbildning och forskning samt utvecklingsarbete som rör skola och lärarutbildning. Det skolnära arbetet sker ofta i samverkan med exempelvis Skolverket, kommuner och enskilda skolor. Institutionen har ansvar för grundlärarprogrammet samt för kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Vi ansvarar också för två masterprogram, ett i didaktik och ett internationellt program i utbildning för hållbar utveckling.

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession utlyser nu ett vikariat som universitetslektor i pedagogiskt arbete. Vi söker dig med dokumenterad kompetens samt förmåga och intresse av att aktivt medverka till vidareutveckling av en kreativ miljö där forskning, utbildning och samverkan samspelar och stödjer varandra.

Ämne

Pedagogiskt arbete

Ämnesbeskrivning

Pedagogiskt arbete är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde som behandlar olika perspektiv och aspekter av arbete inom samhällets olika utbildningsinstitutioner. Forskning och utbildning inom pedagogiskt arbete behandlar frågeställningar angelägna för pedagogiska praktiker, professioner och verksamheter.

Arbetsuppgifter

Den aktuella anställningen är i huvudsak inriktad på undervisning inom pedagogiskt arbete. Anställningen omfattar undervisning på grundläggande och avancerad nivå, framförallt i lärarutbildning, såsom kurser i utbildningsvetenskaplig kärna, verksamhetsförlagd utbildning och examensarbeten. Utbildning och forskning inom pedagogiskt arbete vid institutionen är framförallt inriktad mot grund- och gymnasieskolan, relationella aspekter av undervisning, yrkesidentitet, bedömning, digitalisering, utbildning för hållbar utveckling och politiska och sociala villkor för och effekter av utbildning.

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 – 4 § högskoleförordningen samt i Göteborg universitets egen anställningsordning.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Bedömningsgrund

Vid tillsättningen kommer vikt att fästas vid vetenskaplig respektive pedagogisk skicklighet inom pedagogiskt arbete. Vetenskaplig skicklighet ska vara dokumenterad genom publicering och bidrag till konferenser. Pedagogisk skicklighet liksom förmåga att samarbeta med andra och leda verksamhet ska vara dokumenterad. Erfarenhet av samverkansarbete med det omgivande samhället liksom av att informera om forsknings- och utvecklingsarbete är meriterande. Särskild vikt kommer att fästas vid lärarexamen, pedagogisk skicklighet och erfarenhet samt tidigare erfarenheter av undervisning, kursledning och handledning av examensarbeten från universitet och högskola. Högskolepedagogisk kurs om minst 7,5 hp är meriterande. Den sökande ska kunna undervisa på svenska.

Den sökande väljs som efter en helhetsbedömning anses ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla de ovan beskrivna arbetsuppgifterna och bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Vid tillsättningen kommer dokumenterad god förmåga till samarbete att beaktas.

Urvals- och bedömningsprocessen kan komma att innefatta intervjuer och referenstagning.

Anställning

Anställningen är ett vikariat, med möjlighet till förlängning, om 100% under 12 månader vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession. Tillträde till vårterminens start 2021 eller enligt överenskommelse.

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal, www.gu.se  genom att klicka på knappen ”Ansök”.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2020-11-02 

 

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Göteborgs universitet tillämpar individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Vikariat Ej specificerat