arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot slöjd

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 mars

 • Sök jobbet senast

  20 april

Om jobbet

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som universitetslektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot slöjdens didaktik

Arbetsuppgifter

Anställningen är placerad vid avdelningen för Kultur, samhälle, form och medier på Institutionen för kultur och samhälle. Avdelningen bedriver undervisning inom kandidatprogrammet för Kommunikation, samhälle och medieproduktion, inom lärarutbildningen i slöjd och fristående kurser i flera olika ämnen inom det gestaltande och estetiska området. I avdelningen ingår också forskningsmiljön Tema Kultur och samhälle.

I anställningen ingår framför allt undervisning och utvecklingsarbete rörande slöjdämnet och slöjdens didaktik. Slöjdämnets koppling till Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) och utveckling av framtida forskningsöverbyggnad ingår också i utvecklingsarbetet. Även handledning och examination av självständiga arbeten kan förekomma i anställningen.

Dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom pedagogiskt arbete är ett krav för anställningen. Vidare är ett krav för anställningen dokumenterad vetenskaplig skicklighet beträffande didaktiska modeller och teorier för undervisning i slöjd eller motsvarande relevanta ämnen. Dokumenterad vetenskaplig skicklighet i forskning om pedagogiskt arbete med inriktning mot slöjd eller slöjdens didaktik är särskilt meriterande för anställningen.

Dokumenterad pedagogisk skicklighet i undervisning i slöjd eller slöjdens didaktik är ett krav för anställningen. Lärarexamen och dokumenterad pedagogisk skicklighet förvärvad från undervisning i det allmänna skolväsendet är särskilt meriterande. Särskilt meriterande för anställningen är även dokumenterad pedagogisk skicklighet gällande utvecklingsarbete, kursansvar och undervisning inom KPU. Dokumenterad pedagogisk skicklighet avseende nätbaserad undervisning och kursutveckling, liksom inom trä och metall, är meriterande för anställningen.

Dokumenterad skicklighet i ledarskap inom akademin är meriterande för anställningen liksom dokumenterad samverkan med det omgivande samhället och samverkan mellan olika lärosäten.

Undervisningen inom ramen för denna anställning sker i huvudsak på svenska, men också på engelska, varför ett krav är att den sökande kan uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet i att undervisa på svenska och engelska.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat dels pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

För denna anställning kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande

Lika villkor

Flertalet av våra universitetslektorer inom Institutionen för kultur och samhälle är kvinnor, därför ges män företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

För mer information om anställningen:

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=15133&rmlang=SE

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat