arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i pedagogiskt arbete med inriktning hållbar utbildning

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  9 augusti

 • Sök jobbet senast

  30 september

Om jobbet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Universitetslektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot hållbarhet i utbildning

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap utlyser ett universitetslektorat i Pedagogiskt arbete med inriktning mot hållbarhet i utbildning, med avseende på rättvisa och inkludering.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna kommer under de första fyra åren bestå av 50 % forskning och 50 % utbildningsverksamhet.
Forskningen ska vara inriktad mot hållbarhet i utbildning, såsom det beskrivs av FN:s mål 4 om inkludering i skola och utbildning och om lika villkor när det gäller tillträde till utbildning. Särskilt fokus skall vara på elever som är i behov av stöd eller anpassningar. Av relevans är också om och hur skolans digitalisering har betydelse för hållbar utbildning.

Den del av anställningen som avser utbildningsverksamhet avser främst undervisning inom grundutbildningen och då i synnerhet undervisning inom program som riktar sig till blivande lärare inom fältet specialpedagogik och studie- och yrkesvägledning.

Utrymme för externfinansierad forskning, utöver det som ingår i anställningen, medges under förutsättning att det går att förena med de undervisningsbehov institutionen har.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är enligt 4 kap. 4 § högskoleförordningen och Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Bedömningsgrunder och  avvägning mellan bedömningsgrunderna
En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla d.v.s. vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Vid bedömning av behöriga sökande kommer vikt främst fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet där den vetenskapliga skickligheten ges särskild vikt och den pedagogiska skickligheten beaktas i andra hand.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid självständig vetenskaplig produktion och vetenskaplig erfarenhet av relevans för anställningen. Särskilt meriterande är forskning om rättvisa och inkludering i utbildning, och skicklighet i metoder för att undersöka detta. Bedömningen av vetenskaplig kompetens ska särskilt beakta publikationer och forskningsaktiviteter under de senaste 5 åren.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt läggas vid visad pedagogisk skicklighet och god undervisningsförmåga inom högskolan. Meriterande är högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande.

Den sökande förväntas kunna undervisa på både svenska och engelska.

Utöver den vetenskapliga och pedagogiska skicklighet som är ett krav för anställningen, skall även administrativ skicklighet beaktas.

Ansökan

Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/universitetsforvaltningen/personalenheten/regler-och-riktlinjer/vid-anstallning/anstallningsordning-dnr-fs-1.1-1672--18-fran-2019-07-01.pdf.
Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar för ansökan och anvisningar för sakkunnigbedömning hittar du https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/samfak/regler-och-riktlinjer/personal-och-anstallning/lararanstallningar/anvisningar-for-ansokan-och-sakkunnigbedomning/anvisning-vid-ansokan-om-och-sakkunnig-bedomning-av-anstallning-som-universitetslektor.pdf.

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, provföreläsning och referenstagning.

Om oss

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap har ca 115 anställda verksamma inom utbildning, forskning och uppdragsverksamhet. Institutionen har en bred profil som vilar på en tvärvetenskaplig och praxisnära grund. För mer information om institutionens verksamhet se: http://www.umu.se/institutionen-for-tillampad-utbildningsvetenskap/.

 

 

 

 

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning