arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i pedagogiskt arbete inr. studie- och yrkesvägledning

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  29 april

 • Sök jobbet senast

  21 maj

Om jobbet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Arbetsuppgifter

Arbetet avser undervisning inom studie- och yrkesvägledarprogrammet men kan även komma att innefatta kurser vid övriga programutbildningar som institutionen är verksam inom.

I arbetsuppgifterna ingår planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt kursutveckling, handledning och examination på grundläggande och avancerad nivå. Undervisningen kan omfatta både campus och på distans via lärplattform samt moment- och kursansvar. Administrativa uppgifter relaterade till utbildningsverksamheten, kan också ingå i arbetsuppgifterna.

Tjänstgöringsorten är Umeå och ett aktivt deltagande i institutionens aktiviteter och engagemang i verksamheten, förväntas.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är, enligt 4 kap. 4 § högskoleförordningen, den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.

Behörigheten avser avlagd doktorsexamen i pedagogiskt arbete eller något annat ämne med en inriktning som är relevant för det aktuella området eller motsvarande vetenskaplig kompetens.

I Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet (dnr FS 1.1-1672-18) regleras behörighetskrav och bedömningsgrunder vid rekrytering och befordran samt sakkunnigförfarande.

Bedömningsgrunder och avvägning mellan bedömningsgrunder
En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

De främsta bedömningsgrunderna är vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Graden av pedagogisk skicklighet ska ges störst vikt i urvalet och därefter vetenskaplig skicklighet. Därutöver kommer avseende fästas vid god administrativ förmåga.

Sökanden ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse och bruk av svenska språket.

Villkor

Anställningen är en visstidsanställning på heltid under 12 månader med tillträde 2021-07-01 eller enligt överenskommelse.

Ansökan

Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet som du hittar du https://www.umu.se/regelverk/personal-lika-villkor-och-arbetsmiljo/anstallningsordning-for-larare-vid-umea-universitet/.
Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar för ansökan och anvisningar för sakkunnigbedömning hittar du https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/samfak/regler-och-riktlinjer/personal-och-anstallning/lararanstallningar/anvisningar-for-ansokan-och-sakkunnigbedomning/anvisning-vid-ansokan-om-och-sakkunnig-bedomning-av-anstallning-som-universitetslektor.pdf.
I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, provföreläsning och referenstagning.

Sista ansökningsdag är 2021-05-21.

Om oss

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap har ca 110 anställda verksamma inom utbildning, forskning och uppdragsverksamhet. Institutionen har en bred profil som vilar på en tvärvetenskaplig och praxisnära grund. För mer information om institutionens verksamhet se: http://www.umu.se/institutionen-for-tillampad-utbildningsvetenskap/.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 2021-07-01 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning