arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i pedagogik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 februari

 • Sök jobbet senast

  22 mars

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) bedrivs välrenommerad utbildning och forskning inom psykologi, psykoterapi, handikappvetenskap, pedagogik, pedagogiskt arbete, didaktik, vuxenpedagogik, folkbildning och sociologi. Våra studenter blir väl förberedda för yrkeslivets framtida utmaningar och vår forskning bidrar starkt till ny kunskap om mänskligt beteende och lärande.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ibl

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar minst en anställning som
Universitetslektor i pedagogik
med placering vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Tillsättningsprogram
Den aktuella anställningen är placerad vid Avdelningen för psykologi (PSY). Inom avdelningen bedrivs undervisningsverksamhet från grundläggande till avancerad nivå i form av fristående kurser inom ämnena psykologi, psykoterapi och pedagogik. Avdelningen är även delaktig i flera av universitetets utbildningsprogram, så som Psykologprogrammet, Psykoterapeutprogrammet och delar av Lärarprogrammen, liksom vissa kurser på Kandidat- och Masterprogrammen i kognitionsvetenskap samt på Kandidatprogrammet i Human Resources. Inom avdelningen bedrivs också lärarutbildning inom idrott och hälsa.

Forskning och forskarutbildning inom avdelningen för psykologi spänner över ett brett fält. På avdelningen bedrivs forskning inom hälsopsykologi, idrottspsykologi, socialpsykologi, klinisk psykologi (psykodynamisk och KBT-inriktning), kognitiv psykologi, neurovetenskap och utvecklingspsykologi.

Anställningen omfattar undervisning inom framför allt idrott och hälsa. I anställningen ingår även utveckling av kurser och uppdragsutbildningar samt att initiera och driva forskningsprojekt. Vidare ingår att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som harbetydelse för arbetet.

För denna anställning krävs dokumenterad pedagogisk skicklighet i pedagogik med inriktning mot idrott och hälsa i lärarutbildning. Särskilt meriterande är dokumenterad pedagogisk skicklighet inom ovanstående område utförd i utlokaliserade campus (eller motsvarande). Meriterande är dokumenterad pedagogisk skicklighet i att utveckla högskolekurser och -program för grund- och gymnasieskolans olika stadier. Meriterande är även lärarexamen.

För denna anställning krävs dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom pedagogik med inriktning mot idrott och hälsa (eller motsvarande). Särskilt meriterande är dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom forskning som inbegriper inkluderande undervisning med inriktning mot idrott och hälsa.

Undervisningen inom ramen för denna anställning sker på svenska, varför ett krav är att den sökande kan uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet i att undervisa på svenska.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat dels pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Med motsvarande vetenskaplig kompetens avses dokumenterad utländsk examen som bedöms motsvara minst doktorsexamen.

Med annan yrkesskicklighet avses relevant yrkesskicklighet förvärvad utanför högskolan. Annan yrkesskicklighet kan endast komma ifråga som behörighetsgrund vid tillsättning av en anställning där innehavaren ska undervisa i en professionsutbildning där beprövad erfarenhet är väsentlig.

Tillträde
Enligt överenskommelse.

Ansökningsförfarande

Din kompletta ansökan, inklusive de maximalt tio publikationer du vill åberopa, ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 22 mars 2021. Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

För mer information om anställningen:

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=15726&rmlang=SE

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat