arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i pedagogik

 • Ort

  Växjö

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  28 maj

 • Sök jobbet senast

  30 juni

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen.

Ämnesområde för befattningen: Pedagogik


Placeringsort tillsvidare: Växjö

Anställningens omfattning: 100 %

På institutionen för pedagogik och lärande arbetar cirka 60 personer. Två av våra många uppdrag är grundutbildningskurser inom i pedagogik och arbetslivspedagogik samt magister- och mastersprogram inom pedagogik.

Arbetsbeskrivning:


Anställningen riktar sig till dig som har forskningsintresse av frågor om hur barn och vuxna lär sig samt utvecklas i vardagsliv, utbildning och arbetsliv

Anställningen inbegriper huvudsakligen ansvar för institutionens grundutbildningskurser inom pedagogik och arbetslivspedagogik samt kurser på avancerad nivå inom pedagogik. I arbetsuppgifterna ingår kursansvar, handledning och examination av uppsatser/självständiga arbeten. Goda möjligheter finns också att arbeta med lärarutbildningskurser utefter den sökandes kompetensprofil.

Inom anställningen ingår 30 % forskning med relevans för verksamheten under de första två åren. Därefter ingår 20 % forskning i tjänsten.

Undervisningen bedrivs på svenska och är förlagd till campus Växjö.

Behörighetskrav


Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination.

Bedömningsgrunder


Som bedömningsgrunder ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Välkommen med din ansökan senast 30 juni 2019

Kontaktpersoner:


Prefekt Tobias Bromander, tobias.bromander@lnu.se 073-0730086   

HR-partner Karolina Österdahl, karolina.osterdahl@lnu.se 0470-708674

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.