arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i pedagogik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 januari

 • Sök jobbet senast

  5 februari

Om jobbet

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Institutionen Barndom, utbildning och samhälle
På institutionen utbildas förskollärare och grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem. Fördjupningsämnena barndom och lärande och fritidspedagogik innebär studier i barndom och yngre barns utbildning, lärande och levnadsvillkor i bred bemärkelse. Kvalitet, genusaspekter, forskningsbaserat lärande, pedagogisk utveckling och en utbildningsfilosofiskt grundad förståelse för barndomens utbildningsinstitutioner och dess förutsättningar är områden vi arbetar aktivt med i både utbildning och forskning. På institutionen bedrivs tvärvetenskaplig forskning inom utbildningsvetenskap med särskilt fokus på frågor om barndom, didaktik i förskola och pedagogisk teori. Vid institutionen finns två forskargrupper, Childhood and Education (ChEd) och Philosophical Studies of Education (PSE) som samordnar stora delar av institutionens forskningsverksamhet. Hösten 2020 startar också en tvåårig internationell masterutbildning i Educational Theory vid institutionen.

Innehåll och arbetsuppgifter
Anställningens primära arbetsuppgifter består av kursansvar, undervisning, handledning, examination, och administration inom institutionens utbildningar samt av kurs- och ämnesutveckling. I anställningen ingår också samverkan med det omgivande samhället. I anställningen ingår att aktivt bidra till utvecklingen av institutionens forskning, program och kurser och att bedriva forskning inom det egna forskningsområdet . Ytterligare arbetsuppgifter kan komma ifråga efterhand som verksamheten på institutionen utvecklas.Behörighet

Inom annat än konstnärlig verksamhet, den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. (Högskoleförordningen 4 kap 4 §)

En universitetslärare vid Malmö universitet förväntas ha högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng, eller motsvarande formaliserad högskolepedagogisk utbildning. Nya medarbetare som saknar denna utbildning ska inom ramen för sin anställning påbörja sådan utbildning inom ett år från anställningens start.

Behörig att anställas som lektor är den som har:
 • avlagt svensk eller utländsk doktorsexamen inom pedagogik
 • dokumenterad pedagogisk skicklighet genom förmåga att utveckla, genomföra och leda utbildning
 • dokumenterad förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om verksamheten inom ansvarsområdet

Specifikt för denna anställning krävs:

 • Dokumenterad erfarenhet av forskning inom det förskolepedagogiska forskningsfältet
 • Dokumenterad erfarenhet av undervisning inom universitet/högskola
 • God samarbetsförmåga

Meriterande för denna anställning är:

 • Dokumenterad erfarenhet av forskning kring pedagogisk filosofi i relation till förskola/skola
 • Förskollärarexamen
 • Dokumenterad erfarenhet av arbete i förskola

Upplysningar

Prefekt Peter Lilja, peter.lilja@mau.se
Biträdande prefekt Ann-Sofie Almquist, ann-sofie.almquist@mau.se
Forskningsledare Johan Dahlbeck, johan.dahlbeck@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2020-02-05.

 

Övrigt

Anställningen är tillsvidare omfattande 100%. Malmö universitet kan komma att tillämpa provanställning. Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.
Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Tillträde

2020-09-01 eller enligt överenskommelse.

 

Se annons i sin helhet på mau.se

Välkommen med din ansökan!

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat