arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i pedagogik, minst en

 • Ort

  Malmö

 • Yrkesroll

  Universitetsrektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  27 maj

 • Sök jobbet senast

  27 juni

Om jobbet

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet

Fakulteten för lärande och samhälle erbjuder professionsutbildningar för skola, kultur, fritid och idrott. Fakulteten driver en av Sveriges största lärarutbildningar där man som student väljer en av fyra examina: förskollärare, grundlärare, ämneslärare eller yrkeslärare. Förutom utbildningar till idrottsvetare, lärare, specialpedagog, speciallärare och studie- och yrkesvägledare finns fristående kurser, forskarutbildning, vidareutbildning och uppdragsutbildning. Fakulteten karaktäriseras av ett nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och samarbeten med skolor, kommuner, organisationer och näringsliv. Vår forskning bedrivs i nära samverkan med det omgivande samhället. Sedan 2005 finns vi i byggnaden Orkanen, vid Hjälmarekajen bredvid Malmö centralstation.

Institution

Vid institutionen Skolutveckling och ledarskap bedrivs i första hand påbyggnadsutbildningar och kompletterande utbildningar, för personer med tidigare akademisk utbildning eller yrkesutbildning. Fristående kurser som ges på institutionen inriktas mot skolutveckling, ledarskap och professionsutveckling.

Institutionen ansvarar för yrkeslärarutbildning, kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) samt speciallärare- och specialpedagogutbildning. Institutionen är också ansvarig och medverkande i lärarutbildningarnas kurser i den utbildningsvetenskapliga kärnan. Vidare ansvarar institutionen för magister- och masterutbildning inom huvudområdena pedagogik och specialpedagogik. På institutionen bedrivs forskning inom flera områden, till exempel specialpedagogik/inkluderande pedagogik, skolutveckling, ledarskap, samt klassrumsforskning.

Vid institutionen bedrivs även forskning och forskarutbildning, bland annat genom forskningsplattformen RePESE (http://repese.mau.se/) med flera undergrupper för specifika forskningsområden, samt den nationella forskarskolan SET (specialpedagogik för lärarutbildare) finansierad av Vetenskapsrådet. Inom ramen för forskarskolan finns 11 doktorander och förutom denna grupp har institutionen ett antal fakultetsfinansierade doktorander i pedagogik.

Innehåll och arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår undervisning, seminarieledning, kursutveckling, handledning och administration, främst inom utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK). Dessutom ingår att aktivt verka för integration mellan forskning och utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt att initiera och medverka i forskningsprojekt och samverkansprojekt med det omgivande samhället, till exempel genom uppdragsutbildning inom institutionens verksamhetsområde. I anställningen kan också uppdrag som vfu-lärare ingå. Även andra arbetsuppgifter kan komma ifråga efterhand som verksamheten på institutionen utvecklas.

Behörighet


Behörig att anställas som lektor är den som har:
 • avlagt svensk eller utländsk doktorsexamen inom pedagogik eller inom annat för anställningen relevant område
 • visat pedagogisk skicklighet genom förmåga att utveckla, genomföra och leda utbildning
 • visat förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om verksamheten inom ansvarsområdet

Specifikt för denna anställning krävs:

 • dokumenterad forskningserfarenhet inom det område som anställningen avser
 • god kommunikationsförmåga
 • god samarbetsförmåga
 • goda språkkunskaper i svenska och engelska

Meriterande för denna anställning är:

 • erfarenhet av utveckling av UV-kurser

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder används graden av skicklighet inom ovan nämnda arbetsuppgifter, samt hur den sökande passar in i institutionens forskningsprofil såväl som undervisningsprofil. Vikt läggs vid hur den sökande bedöms kunna bidra till att komplettera och vidareutveckla forskning och undervisning vid institutionen. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.
Lärare vid Malmö universitet förväntas ha eller så snart som möjligt genomgå högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng.

Upplysningar

Prefekt Christina Johnsson, christina.johnsson@mau.se, 0702 - 96 47 31
Biträdande prefekt Ola Fransson, ola.fransson@mau.se, 0404 – 665 75 49
Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

 

Se annonsen i sin helhet på vår hemsida www.mau.se/jobb

 

Välkommen med din ansökan