arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i pedagogik med inriktning mot matematikdidaktik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  18 december

 • Sök jobbet senast

  22 januari

Om jobbet

LINKÖPINGS UNIVERSITET
ledigförklarar en anställning som 

universitetslektor i pedagogik (minst en) 

med inriktning matematikdidaktik


med placering vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Tillsättningsprogram

Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) har en omfattande verksamhet inom forskning, grundutbildning, forskarutbildning och samverkan. Forskning bedrivs inom ämnena pedagogik, psykologi, sociologi, handikappvetenskap och pedagogiskt arbete. Den pedagogiska forskningen bedrivs vid tre avdelningar: Pedagogik och didaktik, Pedagogik och sociologi samt Pedagogik och vuxnas lärande.

Denna anställning är placerad vid avdelningen för Pedagogik och didaktik (PeDi). Inom avdelningen bedrivs forskning inom flera områden som har relevans för pedagogik, didaktik och pedagogiskt arbete: lärares arbete och ledarskap i skolan, interaktion i klassrummet, elevers lärande, bedömning och betygssättning, matematikdidaktik, barns och elevers läs- och skrivutveckling, läs- och skrivundervisningens didaktik, specialpedagogik, konflikthantering, mobbning och grupprocesser, lika villkor samt värden och normer i skolans praktik. För att öka förståelsen för skolans vardagsarbete tillämpas flera metoder för empiriska studier som exempelvis fältstudier, intervjuer, test och observationer.

Det mest omfattande uppdraget för PeDi är att medverka i lärarutbildningarna (förskollärare, grundlärare och ämneslärare) i Linköping och Norrköping. PeDi utför även uppdrag i ett masterprogram inom det utbildningsvetenskapliga området och inom kompletterade pedagogisk utbildning för obehöriga lärare och lärare med utländsk examen. Vidare undervisar avdelningens lärare i programmen för utbildning av specialpedagoger och speciallärare samt i fristående kurser och uppdragsutbildningar. Samverkan sker med kommuner, enskilda skolor och skolområden genom forskningsprojekt, kurser och handledning samt olika uppdrag från myndigheter.

Innehavare av anställning som universitetslektor genomför utbildning, forskning och samverkan samt utbildningsadministrativt arbete. I arbetsuppgifterna för denna anställning ingår främst undervisning inom olika delar av lärarutbildningen på grund- och avancerad nivå, främst i kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan. Även fristående kurser, uppdragskurser och samverkan med det omgivande samhället kan ingå i arbetsuppgifterna. Till uppgifterna hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet.

Denna anställning har en inriktning mot matematikdidaktik gällande grundskolan, år F-6. För anställningen krävs dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom området matematikdidaktik med inriktning mot undervisning och lärande i grundskolan och gymnasium. Särskilt meriterande är motsvarande skicklighet inom grundskolan år F-6.

Ett krav för anställningen är dokumenterad pedagogisk skicklighet inom det matematikdidaktiska området. Meriterande för anställningen är avlagd lärarexamen samt dokumenterad pedagogisk skicklighet i undervisning inom svensk lärarutbildning och inom grundskolans verksamhet F-6. Undervisningen inom ramen för denna anställning sker på svenska, varför ett krav är att den sökande kan uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet i att undervisa på svenska.

Behörighet och bedömningsgrunder

Läs den fullständiga annonsen på https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=12188&rmlang=SE

Lika villkor

Flertalet av våra lektorer vid institutionen för beteendevetenskap och lärande är kvinnor, därför ges män företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

Tillträde

Enligt överenskommelse

Lön
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Ansökningsförfarande

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 22 januari. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Publikationer, pdf- eller word-format är tillåtet, bifogas i ansökningsformuläret. De vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post senast sista ansökningsdag i 3 exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat