arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i pedagogik med inriktning mot folkhögskola

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 3 - 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  11 oktober

 • Sök jobbet senast

  11 november

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) bedrivs välrenommerad utbildning och forskning inom psykologi, psykoterapi, handikappvetenskap, pedagogik, pedagogiskt arbete, didaktik, vuxenpedagogik, folkbildning och sociologi. Våra studenter blir väl förberedda för yrkeslivets framtida utmaningar och vår forskning bidrar starkt till ny kunskap om mänskligt beteende och lärande.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ibl

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som

Universitetslektor i pedagogik
 
med placering vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Anställningen är en tidsbergänsad anställning under 6 månader med eventuell möjlighet tillförlängning.

Tillsättningsprogram

Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) har en omfattande verksamhet inom forsk­ning, grundutbildning, forskarutbildning och samverkan. Forskning bedrivs inom ämnena pedagogik, psykologi, sociologi, handikappvetenskap och pedagogiskt arbete. Den pedagogiska forskningen be­drivs vid tre avdelningar: Pedagogik och vuxnas lärande, Pedagogik och didaktik samt Pedagogik och sociologi.

Denna anställning är placerad vid avdelningen för Pedagogik och vuxnas lärande (pedvux). Innehavare av anställning som universi­tetslektor genomför utbildning, forskning och samverkan samt utbildningsadministrativt arbete. I arbetsuppgifterna för denna anställning ingår främst undervisning inom olika delar av lärarutbildningen på grund- och avancerad nivå, masterprogram och uppdragsutbildning. 

Arbetsuppgifterna inom ramen för anställningen har en inriktning mot folkhögskollärarprogrammet. I arbetsuppgifterna ingår att planera, genomföra, följa upp och administrera undervisning främst inom detta lärarprogram, men även motsvarande arbetsuppgifter inom andra lärarprogram, magisterprogram, fristående kurs och uppdragsutbildning inom vuxnas lärande eller folkbildning kan ingå. Dessutom kan arbete med andra uppdrag t.ex. forskning ingå i arbetsuppgifterna.                                                                                                 

För denna anställning krävs dokumenterad vetenskaplig skicklighet från forskning om folkhögskola.

Dessutom krävs för denna anställning dokumenterad pedagogisk skicklighet i att undervisa inom det utbildningsvetenskapliga området. Särskilt meriterande för anställningen är dokumenterad pedagogisk skicklighet av undervisning på folkhögskollärarprogrammet.

Undervisningen inom ramen för denna anställning sker på svenska, varför ett krav är att den sökande kan uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet i att undervisa på svenska.

Arbetsuppgifter

I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning, forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som universitetslektor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå.

Behörighet och bedömningsgrunder
Läs den fullständiga annonsen på www.liu.se/jobba

Anställningens omfattning

Tidsbegränsat uppdrag tom 2020-06-30 med eventuell möjlighet till förlängning.

Tillträde

2020-01-01
 
Lön
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Fackliga kontaktpersoner
För kontakt med fackliga kontaktpersoner se www.liu.se/jobba/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner.

Ansökningsförfarande
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 15 november. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Publikationer, pdf- eller word-format tillåtet, bifogas i ansökningsformuläret. De vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post senast sista ansökningsdag i 3 exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.