arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i pedagogik, inriktning fritidshemspedagogik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 juli

 • Sök jobbet senast

  30 september

Om jobbet

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för humanvetenskap


Institutionen för utbildningsvetenskap innehåller tre ämnen, där det största ämnet är pedagogik och de övriga två är samhällskunskap och bild. Vi har två stora programområden; lärarutbildning på samtliga nivåer samt det beteendevetenskapliga programmet. Det nationella rektorsprogrammet finns också vid institutionen. Inom ämnet pedagogik har vi också en egen forskarutbildning.

Arbetsuppgifter: Du kommer framförallt att arbeta med undervisning och forskning kopplat till det fritidshemspedagogiska området.

Du förväntas bidra med utvecklingen av pedagogikämnet, i första hand inom det fritidshemspedagogiska området.

Behörighet och bedömningsgrunder: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i pedagogik, pedagogiskt arbete, didaktik, utbildningsvetenskap eller annat ämne med relevans för utlysningen, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 4 §). Den som ska anställas som lektor ska för övrigt vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning och HUVs regler och anvisningar.

Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten, i termer av erfarenhet av undervisning inom pedagogik, specifikt inom det fritidshemspedagogiska området, som den vetenskapliga skickligheten. Särskilt meriterande är erfarenhet av fritidshemsdidaktisk forskning kopplad till lärarprofession och lärarutbildning samt nationella/internationella publikationer inom fältet.

Vidare beaktas graden av skicklighet att utveckla, leda, genomföra och utvärdera utbildning och forskning samt förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning, utbildning och utvecklingsarbete.  God samarbetsförmåga, flexibilitet, social kompetens och kommunikationsförmåga är andra bedömningsgrunder. Vikt fästs också vid administrativ förmåga som t.ex. kursansvar samt förmåga att uttrycka sig på svenska i tal och skrift.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Tillsvidareanställning, heltid med 40 procent forskning i tjänsten under de första två åren. Tillträde enligt överenskommelse.

Anställningsort: Sundsvall


Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information: Närmare upplysningar lämnas av prefekt Lena Ivarsson, lena.ivarsson@miun.se eller 010-142 80 44] och ämnesföreträdare Lena Boström, lena.bostrom@miun.se, eller 010-142-82 63. Se även institutionens hemsida miun.se/utv

Ansökan: Till ansökan ska bifogas meritförteckning, kortfattad forskningsplan relaterat den tilldelade forskningstiden, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas. Se instruktioner till sökande i fakultetens regler och anvisningar.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 190930.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.