arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i pedagogik inom specialpedagogik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 oktober

 • Sök jobbet senast

  1 november

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen.

Ämnesområde för befattningen: Pedagogik


Placeringsort tillsvidare: Växjö

Anställningens omfattning: 100 %

Arbetsbeskrivning:


På institutionen för pedagogik och lärande arbetar totalt 60 personer varav cirka 20 medarbetare är verksamma lärare och forskare inom specialpedagogik.

Vi söker en lektor i pedagogik som har specialpedagogisk kompetens. Anställningen innebär främst undervisning inom våra speciallärar- och specialpedagogprogram. Undervisning kan också förekomma inom andra kurser med specialpedagogiska förtecken i lärarutbildning. Anställningen ger också goda möjligheter till att bedriva forskning samt arbeta med specialpedagogiska uppdragsutbildningar och samverkansprojekt.

Inom anställningen ingår 30 procents forskning med relevans för verksamheten under de två första anställningsåren. Därefter ingår 20 procents forskning inom tjänsten. Vår specialpedagogiska forskningsmiljö inkluderar bland annat sex doktorander och flertalet forskningsprojekt.

Undervisningen bedrivs på svenska.

Behörighetskrav


Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen (HF 4 kap 4 §)

Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination.

Bedömningsgrunder


Som bedömningsgrunder ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Därutöver är det av stor vikt att den sökande har en uppvisad djup förtrogenhet med det specialpedagogiska forskningsfält som preciserats i arbetsbeskrivningen.

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Anställningen kräver att den sökande har en mycket god samarbetsförmåga och en hög grad av flexibilitet.

Linnéuniversitetet tillämpar 6 månaders provanställning.

Välkommen med din ansökan senast 1 november 2019

Kontaktpersoner:


Prefekt Tobias Bromander,tobias, tobias.bromander@lnu.se 073-0730086    

HR-partner Karolina Österdahl, karolina.osterdahl@lnu.se 0470-708674

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.