arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i översättningsvet m inr mot tolk, ssk konferenst

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  9 juni

 • Sök jobbet senast

  4 augusti

Om jobbet

till Tolk- och översättarinstitutet vid Institutionen för svenska och flerspråkighet. Sista ansökningsdag: 2020-08-04.

Tolk- och översättarinstitutet vid Institutionen för svenska och flerspråkighet bedriver tolk- och översättarutbildningar på kandidat-, magister/master- och forskarnivå. Vid institutet bedrivs forskning bl.a. om interaktion i tolkade samtal, om kognitiva aspekter av översättnings- och tolkningsprocessen och om skrivtolkning. Forskning bedrivs även om översättning av skönlitteratur och facklitteratur, om översättningssociologiska frågor samt om medieöversättning och undertextning. Inom andra delar av institutionen bedrivs forskning och utbildning inom områdena svenska och nordiska språk, svenska som andraspråk samt tvåspråkighet. Utbildning ges även i lärarutbildningen och i svenska för internationella studenter.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna omfattar undervisning och examination på alla nivåer på kurser i praktisk tolkning, framför allt konferenstolkning, där ett av språken är svenska, kurser i tolkteori, perspektiv på språk och kommunikation, handledning av examensarbeten samt egen forskning och kompetensutveckling (f.n. 30 %) inom det översättningsvetenskapliga området, med särskild inriktning mot tolkning. Undervisning inom översättning kan även komma att ingå. Den sökande förväntas delta i både pedagogiskt utvecklingsarbete och institutets inre arbete liksom aktivt söka forskningsmedel. I anställningen kan även administrativa arbetsuppgifter och ledningsuppdrag ingå.

BehörighetskravBehörig att anställas som universitetslektor i översättningsvetenskap med inriktning mot tolkning är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i översättningsvetenskap, lingvistik, tvåspråkighet, nordiska språk eller något annat språkämne, med en för anställningen översättningsvetenskapligt relevant inriktning, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl god förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som krävs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Goda kunskaper i svenska krävs.

Bedömningsgrunder

Vid tillsättningen läggs särskild och lika vikt vid dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Särskilt meriterande är professionell tolkningserfarenhet och undervisning i konferenstolkning, med svenska som ett av språken, samt planering och utveckling av kurser i tolkning. Undervisning i och kursansvar för tolk- och översättningsteori är också meriterande. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i såväl den vetenskapliga som den pedagogiska verksamheten. Dessutom beaktas väl dokumenterad god samarbetsförmåga, administrativ skicklighet samt förmåga att samverka med det omgivande samhället genom information, forskning och utvecklingsarbete.

Övriga upplysningar

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av föreståndaren för TÖI, Jan Pedersen, jan.pedersen@su.se eller av prefekten, Anna-Malin Karlsson, anna-malin.karlsson@su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Kenneth Hjalmarsson, tfn 08-16 21 30, kenneth.hjalmarsson@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat