arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i Osteoarkeologi, inriktning human osteoarkeologi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 november

 • Sök jobbet senast

  15 december

Om jobbet

vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur. Sista ansökningsdag: 2020-12-15.

Ämne/ämnesbeskrivning
Osteoarkeologi är ett ämne inom institutionen där studenter uppnår specialist­kompetens om arkeologiska skelettfynd.  Enhetens utbildning är bred och studenter tränas i såväl human som animal osteoarkeologi. Vid enheten bedrivs undervisning och såväl grund- som mera specialiserad forskning kring bl.a. människors levnads­förhållanden i äldre tider, bioarkeologi, paleopatologi, etik, försörjningsekonomi, förhållandet mellan människor och djur, faunahistoria samt tafonomi. Med den nya positionen vill Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet ytterligare fördjupa och bredda forskning och utbildning i studiet av mänskliga kvarlevor inom det osteoarkeologiska fältet.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår undervisning och handledning på grundnivå och avancerad nivå samt på forskarnivå, forskning samt administration. Undervisningen gäller främst human osteoarkeologi men tjänsten innefattar även viss undervisning inom animal osteoarkeologi, tafonomi och andra fält.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning på såväl grundnivå som avancerad nivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten samt av pedagogisk utveckling.

Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder

Vid tillsättningen fästs särskild och lika vikt vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom human osteoarkeologi. Stor vikt fästs vid erfarenhet av undervisning och handledning inom utbildning på grund- och avancerad nivå och forskarutbildning samt internationell publicering och förmåga att erhålla externa forskningsanslag. Stor vikt fästs även vid förmåga att arbeta med kursutveckling och pedagogisk utveckling. Stor vikt tillmäts även administrativ skicklighet och förmåga att samverka med det omgivande samhället samt förmåga att informera om forskning.

Övriga upplysningar

Svenskspråkighet är inget krav vid tillsättningen, men sökanden ska vara beredd att inom ett par år vid behov kunna ta på sig administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av svenska.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av Prefekt, professor Kerstin Lidén, tfn 08-16 21 64, kerstin.liden@arklab.su.se eller Professor László Bartosiewicz, telefon: +46 8 16 49 19, e-post: laszlo.bartosiewicz@ofl.su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Kenneth Hjalmarsson, tfn 08-16 21 30, kenneth.hjalmarsson@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket. Observera att endast åberopade publikationer skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kommer att bedömas av sakkunniga.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat