arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i ortopedi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  19 december

 • Sök jobbet senast

  14 februari

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Anställning

En anställning som universitetslektor i ämnet ortopedi.

Anställningen är placerad tillsvidare vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund, avdelningen för ortopedi, och är förenad med anställning som specialistläkare/överläkare vid Skånes universitetssjukhus.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår främst egen forskning men även undervisning och klinisk verksamhet samt medverkan i de ledningsuppdrag som finns inom Medicinska fakulteten.

I arbetsuppgifterna ingår uppdraget som chef för Avdelningen för ortopedi vid Institutionen för kliniska vetenskaper Lund. Avdelningschefskapet innebär från prefekt delegerat ansvar för universitetsanställd personal, ekonomi, arbetsmiljö och brandskydd. För undervisande och forskande personal anställd vid Region Skåne förväntas avdelningschefen samordna arbetsmiljöarbetet med Region Skånes företrädare.

Innehavaren ansvarar för och koordinerar undervisningen i Lund inom ämnet ortopedi på grundnivå och avancerad nivå, framförallt på läkarprogrammet.

Innehavaren förväntas även utföra andra arbetsuppgifter som normalt är förenade med en anställning som universitetslektor, såsom administrativa uppgifter, interna och externa förtroendeuppdrag, samt representera ämnet nationellt och internationellt.

Inom ramen för specialist-/överläkartjänsten ingår självständig klinisk tjänstgöring.

Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor enligt Högskoleförordningen 4 kap 4 § är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller ha inhämtat motsvarande kunskaper på annat sätt, om det inte finns särskilda skäl (se Lunds universitets anställningsordning).

Enligt Socialstyrelsen fordras att man har för yrket nödvändiga kunskaper i svenska, danska eller norska för att få svensk läkarlegitimation.

Den sökande ska vara specialistkompetent läkare inom ortopedi.

Bedömningsgrunder

Den sökande ska ha visat vetenskaplig och pedagogisk skicklighet av betydelse för ämnet. Vid bedömningen kommer särskild vikt att tillmätas den vetenskapliga skickligheten i form av förmåga att handleda doktorander samt förmåga att attrahera nationella och/eller internationella anslag. Pågående nationellt och internationellt forskningssamarbete kommer att tillmätas betydelse. Pedagogisk skicklighet ska visas såväl inom undervisning som inom handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå.

Därutöver kommer stor vikt att tillmätas visad förmåga till akademiskt ledarskap och samarbete. Erfarenhet från tidigare ledningsuppdrag samt administrativ skicklighet är meriterande. Vikt kommer även att fästas vid skicklighet i fråga om deltagande i organisatorisk utveckling och samverkan och förmåga att interagera med det omgivande samhället.

Dokumenterad klinisk självständighet och erfarenhet av att leda kliniskt arbete ska anses meriterande.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Vid anställning av lärare gäller, utöver vad som följer av högskoleförordningen, Lunds universitets anställningsordning samt Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor: www. medicin.lu.se/lfn.

I Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor anges närmare vilken typ av dokumentation som kan användas för att styrka sökandes kompetens vad avser vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet, akademiskt ledarskap, samverkan samt tillämpning.

Övrig information

Ytterligare upplysningar lämnas av dekan Erik Renström, tel: 046-222 80 84, e-post: Erik.Renstrom@med.lu.se (till och med 2020-12-31) och dekan Kristina Åkesson, tel: 040-33 23 70, e-post: Kristina.Akesson@med.lu.se (från och med 2021-01-01) eller prefekt Mikael Bodelsson, tel: 046-17 19 42, e-post: Mikael.Bodelsson@med.lu.se

Upplysningar om ansökningsförfarande lämnas av rekryteringshandläggare Robert Norrman, tel: 046-222 44 10, e-post: Robert.Norrman@med.lu.se

Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärarförslagsnämnden.

Ansökningsförfarande

Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeprotal senast 2021-02-14.

Ansökan ska redovisas enligt Medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställningen (se www.medicin.lu.se/lfn under rubriken Meritsammanställning och CV)

Observera att ansökan bör vara skriven på engelska. Betygsavskrifter och tjänstgöringsintyg behöver däremot inte översättas.

Sökandens namn kommer att uppges på Medicinska fakultetens hemsida - i annat fall kontakta rekryteringshandläggare.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i ansökan.

Välkommen med din ansökan


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Snarast Tillsvidareanställning