arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i ortodonti förenad med anställning som övertandläkare

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 april

 • Sök jobbet senast

  7 juni

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Ämne 
Ortodonti 

Ämnesbeskrivning 
Ortodonti är ett ämne inom odontologi som innefattar kunskap och forskning inom kraniofacial växt, bettutveckling, olika käkställningsfel och bettavvikelser samt behandling av patienter med käk- och bettavvikelser. 

Arbetsuppgifter 
Aktiv forskning och forskningshandledning inom ämnesområdet för anställningen. Utveckla forskningen inom aktuellt ämnesområde och söka externa anslag. Undervisning och kursadministration för kurser inom tandläkar- och tandhygienistprogrammen på grund- och avancerad nivå samt handledning av examensarbeten. Undervisning inom vidareutbildning och fortbildning samt forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår även att delta i institutionens inre verksamhet genom bl.a. utbildningsadministrativa uppdrag, samt att följa utvecklingen inom det egna ämnet. Anställningen innehåller samverkansuppdrag inom det aktuella ämnesområdet samt klinisk tjänstgöring som specialisttandläkare inom ämnesområdet ortodonti på specialistklinik.  

Behörighet 
Behörighet för anställning som lärare regleras i Högskoleförordningen 4 Kap och Göteborgs universitets anställningsordning. 

Avlagd doktorsexamen och visad pedagogisk skicklighet. Specialistkompetens i ortodonti med dokumenterad klinisk erfarenhet. Anställningen kräver att man enligt Socialstyrelsen har de för yrket nödvändiga kunskaper i svenska, danska eller norska för att få svensk tandläkarlegitimation.

Enligt Högskolelagen 3 kap 8§ får en förenad anställning innehas bara av den som uppfyller behörighetskraven för båda anställningarna.

Bedömningsgrunder 
Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 4 § högskoleförordningen samt i Göteborgs universitets egen anställningsordning.

I första hand vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vilka viktas lika.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten inom ortodonti kommer stor vikt läggas vid publikationer i internationella tidskrifter med peer-review samt forskningsinsatsernas kvalitet och originalitet. Särskilt meriterande är dokumenterad erfarenhet som huvudhandledare på forskarutbildningsnivå samt förmåga att erhålla externa forskningsmedel.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt läggas vid pedagogisk kompetens och undervisningsförmåga som har betydelse för anställningens arbetsuppgifter. Erfarenhet av kursansvar, handledning och examination i utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå är mycket meriterande. Genomgången högskolepedagogisk utbildning är önskvärt. Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning förväntas genomgå sådan inom ett år från anställningens början.

I andra hand bedöms klinisk skicklighet avseende dokumenterad klinisk erfarenhet inom specialiteten. Vid tillsättningen är även administrativ erfarenhet som ledamot i råd eller nämnd meriterande. Den sökandes personliga egenskaper i att kunna samarbeta internt och externt för att utföra de beskrivna arbetsuppgifterna kommer att beaktas vid bedömningen av lämpligheten för anställningen.  

Anställning 
Tillsvidareanställning på heltid, 100% med placering vid institutionen för odontologi.
Tillträde 1 januari 2023. 

Tillsättningsförfarande 
 • Behörighetsgranskning av sökandes handlingar genomförs efter sista ansökningsdag
 • Sökandes handlingar skickas till externa sakkunniga för bedömning
 • Ärendet behandlas i Sahlgrenska akademins Lärarförslagsnämnd
 • Lärarförslagsnämnden lämnar förslag på kandidat
 • Ärendet beslutas av prefekt
Kontaktuppgifter för anställningen 
Maria Ransjö, professor/ämnesföreträdare. Telefon: 070-626 11 09, e-post: maria.ransjo@odontologi.gu.se

Peter Lingström, professor/prefekt vid institutionen för odontologi. Telefon: 031-786 29 32, e-post: peter.lingstrom@odontologi.gu.se 

Fackliga organisationer 
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande  

Ansökan 
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökan ska utformas enligt Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar:
https://medarbetarportalen.gu.se/sahlgrenskaakademin/anstallning-personal/lararrekrytering/Ansokan/

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Notera särskilt att följande dokument ska bifogas till ansökan:
- Doktorsexamen (på svenska eller engelska)
- Specialistkompetens i ortodonti
- Max 10 vetenskapliga skrifter i fulltext som sökande särskilt önskar åberopa
- Övriga intyg/bevis/betyg som styrker sökandes kvalifikationer

Vetenskapliga publikationer, skrifter och liknande som inte finns i elektronisk form ska skickas i tre exemplar, med angivet referensnummer PAR 2022/520, till:

Göteborgs universitet

Sahlgrenska akademin
HR-avdelningen
Box 400
405 30 Göteborg  

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-06-07

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat