arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i organisk kemi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 mars

 • Sök jobbet senast

  30 juni

Om jobbet

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Institutionen för molekylära vetenskaper
Institutionen bildar tillsammans med institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi, institutionen för växtbiologi och institutionen för akvatiska resurser en inspirerande forskningsmiljö i BioCentrum på campus Ultuna i Uppsala. Här finns kompetens inom kemi, bioteknologi, växtbiologi, mykologi, växtpatologi, mikrobiologi, livsmedelsvetenskap, beräkningsbaserad genetik och akvatisk ekologi samt infrastruktur såsom växtodlingsfaciliteter, avancerad mikroskopi och molekylärbiologi, röntgen, masspektrometri och NMR-spektroskopi. Institutionen för molekylära vetenskaper bedriver forskning och undervisning inom oorganisk, fysikalisk och organisk kemi, biokemi, naturproduktkemi, livsmedelsvetenskap och mikrobiologi. Spännande forskningsprojekt bedrivs i samverkan med andra forskargrupper och näringen i områden som exempelvis växtmetabolomik, sökande efter nya antibiotikaläkemedel från växtriket, tidig diagnostik av sjukdomar med fokus på deras koppling till kost, och mekanismer bakom verkan av antivirala läkemedel.

Institutionen har ett omfattade undervisningsuppdrag inom ämnena kemi, livsmedelsvetenskap och mikrobiolog på såväl grund- och avancerad nivå som forskarutbildningsnivå. Undervisningen sker till stor del på kandidat- och mastersprogram som kan leda till agronomexamen, men också inom flera andra program.

Biocentrum är en del av fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ) som bedriver forskning, undervisning och miljöanalys inom jordbruk och miljö med sikte på Agenda 2030 och FN:s mål för hållbar utveckling. Anställningens placering vid SLU innebär tillgång till en attraktiv forskningsmiljö med unik bredd och därigenom möjlighet till mång- och tvärvetenskapliga samarbeten med forskargrupper inom andra discipliner som teknik och samhällsvetenskap.

Besök oss på institutionen för molekylära vetenskaper

Ämnesbeskrivning
Ämnet omfattar organisk kemi och dess tillämpningar inom biologiskt relevanta områden med särskilt fokus på biomolekylers struktur och funktion.

Arbetsuppgifter

Innehavaren ska inom ämnet för anställningen:
 • utveckla och leda framgångsrik forskning inom ämnet kemi, specifikt organisk kemi
 • undervisa samt utveckla och leda undervisning inom organisk och naturproduktkemi på grund-, avancerad och forskarnivå
 • bidra till utvecklingen av forskarutbildningsämnet kemi
 • handleda doktorander
 • samverka inom ämnet såväl inom institutionen som med andra institutioner på SLU
 • bidra med rådgivning om strukturbestämning av biomolekyler med hjälp av NMR och/eller masspektrometri
 • utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med forskare, industri och näring
 • kommunicera om forskning och forskningsresultat till omgivande samhället
 • söka externa forskningsmedel i konkurrens.

Behörighet

Den sökande ska:
 • ha avlagt doktorsexamen i organisk kemi
 • vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen
 • ha goda kunskaper i engelska
 • vara pedagogiskt skicklig
 • kunna undervisa på svenska.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning ska i första hand gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas:
 • genomförda forskningsinsatser och pågående forskning
 • förmåga att självständigt initiera och bedriva innovativ forskning
 • erhållna externa forskningsmedel i konkurrens.
Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas:
 • planering, genomförande och examination samt av utvärderingar av egen undervisning
 • handledning och examination på doktorandnivå
 • förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet.

Vidare beaktas skicklighet i att:

 • utveckla och leda verksamhet och personal inom akademin/högskolan
 • kommunicera och samarbeta
 • samverka med externa intressenter och det omgivande samhället
 • informera/kommunicera om forskning och utvecklingsarbete.
Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Specifik kompetens i analytiska metoder med relevans för det övergripande ämnet organisk kemi är särskilt meriterande.

Goda kunskaper i svenska är meriterande.

Utöver kvalifikationskraven kommer vikt läggas vid den sökandes personliga lämplighet och förmågor.

Sista ansökningsdatum:

2022-06-30

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:

100%

Anställningsform:

Tillsvidare

Tillträde:

Enligt överenskommelse

Ansökan:

Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Enligt överenskommelse.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat