arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i oorganisk kemi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 3 - 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 januari

 • Sök jobbet senast

  27 januari

Om jobbet

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår huvudsakligen forskning och undervisning.

Innehavaren av denna

anställning förväntas självständigt bedriva forskning inom oorganisk geokemi. Undervisning kan ske på såväl grundnivå som avancerad nivå och forskarnivå och främst inom oorganisk kemi. Undervisning inom andra delar av kemiämnet kan även förekomma. Arbetsuppgifter inom undervisning kan inkludera även kursutveckling, handledning och examination samt administrativa uppgifter såsom att vara kursansvarig. Därtill kan ingå handledning på forskarutbildningsnivå och postdoktoral nivå. Vidare kan ingå administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen och Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Ledning av personal och verksamhet ingår då lektorn förväntas leda egen forskargrupp. Anställningen är ett vikariat under perioden 2020-03-01 -- 2020-06-30.

Behörighet

Enligt högskoleförordningen 4 kap. 4 §

Behörig att anställas som lektor är den som har

- visat pedagogisk skicklighet,
- avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Vi söker dig som har en doktorsexamen i kemi, geokemi eller motsvarande vetenskaplig kompetens. Styrkta erfarenheter av forskning på molekylär nivå av geomaterial (mineral, vätskor) avseende deras struktur och reaktivitet med geokemisk relevans är ett krav. 

Dokumenterad erfarenhet av undervisning på grundnivå och avancerad nivå samt handledning på forskarutbildningsnivå är ett krav.

Förmåga att kommunicera på svenska eller engelska är också ett krav.

Bedömningsgrunder och deras avvägning

I en sammanvägd bedömning ska vetenskaplig och pedagogisk skicklighet tillsammans utgöra de främsta bedömningsgrunderna. Den vetenskapliga skickligheten skall tillmätas störst vikt och därefter pedagogisk skicklighet. Därutöver ska beaktas administrativ skicklighet, skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan samt förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Vetenskaplig skicklighet skall avse ämnesområdet oorganisk geokemi. Graden av vetenskaplig skicklighet ska bedömas utifrån vetenskapliga arbeten som publicerats i internationellt spridda vetenskapliga tidskrifter som tillämpar kollegial granskning (peer review), uppdrag inom vetenskapssamhället och förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel. Kriterier för bedömningen är bredd, djup, originalitet och produktivitet i forskningen, samt förmåga till samverkan med omgivande samhälle.

Prioriterade kandidater är de som kan förväntas initiera och genomföra samarbeten med befintliga medlemmar i molekylär geokemi-gruppen vid Umeå universitet och vars forskning kan genomföras med befintliga resurser vid Umeå universitetet. Kompetens i båda områdena molekylsimulering och experimentell arbetet är starkt meriterande.

Pedagogisk skicklighet ska avse ämnesområdet kemi. Kriterier för bedömningen av den pedagogiska skickligheten är förmågan att planera, genomföra och utvärdera undervisningsinsatser, förmåga att variera undervisnings- och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär, erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning, medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel samt ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen. Genomgången högskolepedagogisk utbildning är starkt meriterande.

Den sökande ska ha förmåga att undervisa på engelska och senast inom tre år efter anställning även på svenska.

Administrativ skicklighet och förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan ska avse förmåga att organisera utbildning på grundnivå, samt dokumenterad förmåga till såväl självständigt arbete som arbete i lärarlag.

Ansökan

Till ansökan ska bifogas:

- personligt brev inklusive kontaktuppgifter
- meritförteckning
- publikationslista
- redogörelse för vetenskaplig verksamhet (se instruktioner i länk nedan)
- redogörelse för pedagogisk verksamhet (se instruktioner i länk nedan)
- redogörelse för utveckling och ledning av verksamhet och personal
- redogörelse för samverkan med det omgivande samhället samt populärvetenskaplig verksamhet
- avsikts-/programförklaring (forskningsprogram) avseende vetenskaplig verksamhet
- vidimerade kopior av relevanta examensbevis
- kopior av högst fem forskningspublikationer av relevans för anställningen, numrerade i enlighet med publikationslistan
- kontaktuppgifter till två referenspersoner

https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/teknat/for-vara-anstallda/personal-och-organisation/lektorsarenden/anvisningar---anvisningar-till-sokande-vid-ansokan-till-lararanstallning.pdf

Ansökan ska göras via Umeå universitets e-rekryteringssystem Varbi och vara inlämnad senast 2020-01-27.

Information

Ytterligare upplysningar kan lämnas av prefekt Lars Lövgren, lars.lovgren@umu.se; Tel: 090-786 6846.

Vi ser fram emot din ansökan!
Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Snarast Visstidsanställning till