arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i omvårdnadsvetenskap

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 oktober

 • Sök jobbet senast

  31 oktober

Om jobbet

Vi söker en universitetslektor i omvårdnadsvetenskap för tillsvidareanställning vid Institutionen för hälsovetenskaper.

Ämnesområde

Omvårdnadsvetenskap

Bakgrund

Vid institutionen för Hälsovetenskaper erbjuder vi attraktiva utbildningar och angelägen forskning med inriktning på människors hälsa och lärande. Omkring 3 000 studenter och 170 anställda gör institutionen till en dynamisk och kreativ miljö.

På Enheten för omvårdnad bygger vi för framtiden och har nu behov av att ytterligare kompetens med anledning av kommande pensionsavgångar. Vi vill därför välkomna nya medarbetare att bli en del av vår verksamhet och med framtida perspektiv speciellt inom området Hälso- och sjukvård för barn och ungdom.  

Arbetsuppgifter

En universitetslektor förutsätts ägna sin tid åt både utbildning på samtliga nivåer inom ämnesområdet och forskning, samt därtill hörande samverkan. I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration, och kompetensutveckling. Undervisningen omfattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering. 

De huvudsakliga arbetsuppgifterna utgörs av undervisning på både grundläggande och avancerad nivå i omvårdnadsvetenskap, men främst i sjuksköterskeprogrammet.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom ämnesområdet eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Ett generellt behörighetskrav för tills vidareanställning som lärare är genomgången högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckor. Kompetens motsvarande högskolepedagogisk utbildning kan prövas och bedömas vara behörighetsgrundande.

Bedömningsgrunder

Vid anställning av lärare prövas såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet och ska ägnas lika stor omsorg. I prövningen ska meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av också värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet.

Som allmän bedömningsgrund gäller att ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning samt förmåga och lämplighet att samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten.

Vetenskaplig skicklighet


Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständiga forskningsinsatser och fortsatt vetenskaplig publicering efter doktorsexamen. Även etablering i forskarsamhället samt erfarenhet av planering, administration och ledning av egen forskning ska tillmätas betydelse. En forskningsprofil som har anknytning till institutionens befintliga forskningsmiljöer är meriterande.

Pedagogisk skicklighet


Den pedagogiska skickligheten ska visas genom varierade insatser i utbildning såsom planering, genomförande, utvärdering och handledning. Den sökande ska kunna redogöra för sina pedagogiska utgångspunkter och ställningstaganden, ha förmåga att reflektera över den egna pedagogiska utvecklingen och lärarrollen. Den sökande ska även ha bidragit till utveckling av pedagogisk verksamhet.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet skall hänsyn tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination. Visat intresse för kursutveckling och pedagogiskt utvecklingsarbete är av vikt samt erfarenhet av upprättande och genomförande av distansutbildningar.

Övriga kvalifikationer


Legitimation som sjuksköterska och dokumenterad klinisk kompetens är ett krav. Det är särskilt önskvärt med kompetens och erfarenhet inom området Hälso- och sjukvård för barn och ungdom.

Den sökande ska ha en förmåga att ta egna initiativ och hitta kreativa lösningar samt drivas av att skapa en hållbar utveckling. En god förståelse för myndighetsutövning är också ett krav. Arbetsuppgifterna kräver även datavana, en god kommunikativ förmåga, både skriftligt och muntligt, på svenska och engelska. Vi lägger även stor vikt vid personliga egenskaper som; god samarbetsförmåga, organisationsförmåga och initiativförmåga.

Information

Anställningen som universitetslektor är 100 % och tillsvidare. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning. Tillträde 210201 eller efter överenskommelse.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef Christina Hedenskog 019-30 30 00,
e-post: christina.hedenskog@oru.se

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen ”ansök”.

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:
 • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
 • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
 • Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
 • Vetenskaplig portfölj
 • Publikationslista
 • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)
 • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2020-10-31. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning tillämpas

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat