arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i Omvårdnad

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 februari

 • Sök jobbet senast

  29 februari

Om jobbet

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,7 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 650 anställda och 15 500 studenter.

Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.

Nu söker vi en universitetslektor i omvårdnad som kommer att undervisa, handleda och examinera våra sjuksköterskestudenter i framför allt medicinsk och kirurgisk vård och omvårdnad. Du kommer att ha kursansvar och vara examinator på grund- och avancerad nivå. Du möter studenterna här på universitetet och via nätbaserade plattformar.

Som universitetslektor i omvårdnad är du tillsammans med professorer och övriga lektorer i ämnet ansvarig för utveckling av ämnet omvårdnad på både grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå.  Forskning och handledning av forskarstuderande ses också som en naturlig del i anställningen. I tjänsten ingår också att ansvara för och aktivt delta i samverkan med det omgivande samhället samt att föra ut forskningsresultat till andra.
 
Ämnesbeskrivning
Omvårdnad fokuserar på områden som syftar till att förbättra människors hälsa, förebygga ohälsa och sjukdom samt återställa och bevara hälsa, lindra lidande och värna om människans integritet och värdighet. Centrala områden är människa och hälsa, miljö och omvårdnadshandling och processer relaterade till dessa områden.

Behörighetskrav enligt högskoleförordningen och anställningsordningen
Behörig att anställas som universitetslektor är den som:
 • avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
 • visat pedagogisk skicklighet samt genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper

Bedömningsgrunder

För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:
 • Vetenskaplig skicklighet
 • Pedagogisk skicklighet
 • Övriga bedömningsgrunder utan inbördes rangordning
 • Att den sökande är legitimerad sjuksköterska och det är meriterande med specialistutbildning och/eller forskning inom medicinsk och kirurgisk vård
 • Yrkeserfarenhet och forskning som sjuksköterska och specialistsjuksköterska
 • Erfarenhet att handleda och examinera examensarbeten på grund- och avancerad nivå samt erfarenhet att undervisa inom organisation och ledarskap
 • Erfarenhet att söka extern finansiering för forskning
 • Kunna undervisa på något nordiskt språk (svenska, norska, danska) och/eller engelska
Vid bedömningen av de sökande skall erfarenhet och skicklighet i att leda och utveckla verksamhet och personal värderas. God samarbetsförmåga, flexibilitet och förmåga att arbeta självständigt kommer också att vara betydelsefulla egenskaper vid tillsättningen. Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning samt att utveckla nationella och internationella kontakter och nätverk är betydelsefullt för innehav av tjänsten.

Information
Tjänsten är placerad vid Institutionen för hälsovetenskap och är ämnesmässigt knuten till omvårdnad och utbildningsprogrammen sjuksköterska och specialistsjuksköterska. Undervisning på annat program kan vara aktuell.  

För ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta: Åsa Engström, professor och ämnesföreträdare, 0920-493875, asa.engstrom@ltu.se eller Eva Lindgren, avdelningschef, 0920–492219, eva.lindgren@ltu.se.

Fackliga företrädare: SACO-S Christer Gardelli, 0920-491809, christer.gardelli@ltu.se, OFR-S Lars Frisk 0920-491792, lars.frisk@ltu.se

Ansökan

Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska.

Ansökningshandlingar som ej kan bifogas elektroniskt ska skickas i tre exemplar till Luleå tekniska universitet, registrator, 971 87 Luleå, märk handlingarna med referensnummer.

Referensnummer:        382-2020
Sista ansökningsdag:   29 februari, 2020

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat