arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i omvårdnad

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 september

 • Sök jobbet senast

  15 november

Om jobbet

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Institutionen för omvårdnad bedriver utbildning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå samt forskning inom omvårdnad. Institutionen utbildar sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.

Universitetslektor i omvårdnad är ämnesmässigt knuten till utbildningsprogrammen till sjuksköterska och specialistsjuksköterska samt till fristående kurser och forskarutbildning i omvårdnad.

Vi söker dig som brinner för undervisning och forskning och som vill vara en del av vårt kollegium. Vi är ett litet men växande lärosäte som jobbar mycket med att göra utbildning och forskning möjlig för alla via distansutbildning. Hos oss är det korta beslutsvägar och stor möjlighet att påverka. Vi är väldigt positiva till egna forskningsinitiativ och till att arbeta delvis på distans.

Arbetsuppgifter: Universitetslektor i omvårdnad är tillsammans med övriga disputerade i ämnet ansvarig för utvecklingen av ämnet omvårdnad på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. Anställningen som universitetslektor i omvårdnad omfattar undervisning och handledning, seminarieverksamhet och examination på grundnivå och avancerad nivå samt forskning. I anställningen ingår också att ansvara för och aktivt delta i samverkan med det omgivande samhället samt att föra ut forskningsinformation till andra. Den sökande förväntas även också att delta i pedagogiskt utvecklingsarbete inom ramen för anställningen. Kompetensutveckling och administration sker inom ramen för anställningen enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer.

Behörighet: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i omvårdnad eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet. (HF 4 kap. 4§, Mittuniversitetets anställningsordning).

Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövning av andra behörighetsgrundande förhållanden (HF 4 kap 4§). För anställningen gäller att den sökande skall vara legitimerad sjuksköterska samt kunna undervisa på svenska.

Den som ska anställas som universitetslektor ska för övrigt vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning och Humanvetenskapliga fakultetens regler och anvisningar.

Bedömningsgrunder: Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövning av den vetenskapliga skickligheten. Vid bedömningen av de sökande ska erfarenhet och skicklighet i att leda och utveckla verksamhet och personal värderas. God samarbetsförmåga, flexibilitet och förmåga att arbeta självständigt kommer också att vara betydelsefulla egenskaper vid tillsättningen. Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning samt att utveckla nationella och internationella kontakter och nätverk är betydelsefullt för innehav av anställningen och pågående forskningsprojekt är meriterande. Specialistsjuksköterskeutbildning och att kunna undervisa på engelska är meriterande.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Heltid och tillsvidare. Tillträde enligt överenskommelse.

Anställningsort: Sundsvall


Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information: Närmare upplysningar lämnas av prefekt, Marie Häggström, mailto:marie. haggstrom@miun.se alt 010-142 86 69 och ämnesföreträdare, Malin Rising –Holmström, mailto:Malin.Rising-Holmstrom@miun.se  alt 010-142 84 23.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas. Se instruktioner till sökande i Humanvetenskapliga fakultetens regler och anvisningar.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2020-11-15. 

 

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning