arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i omvårdnad

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 oktober

 • Sök jobbet senast

  1 november

Om jobbet

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som LKAB, Ericsson, Boliden, ABB, Epiroc och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och har 17 200 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt för ett fossilfritt samhälle. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och vi har även ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas.

Ämnesbeskrivning

Omvårdnad fokuserar på områden som syftar till att förbättra människors hälsa, förebygga ohälsa och sjukdom samt återställa och bevara hälsa, lindra lidande och värna om människans integritet och värdighet. Centrala områden är människa och hälsa, miljö och omvårdnadshandling och processer relaterade till dessa områden.

Nu söker vi universitetslektor i omvårdnad som kommer att undervisa, handleda och examinera sjuksköterske- och specialistsjuksköterskestudenter inom omvårdnad och medicinsk vetenskap, samt vara kursansvarig och examinator på grund- och avancerad nivå. Studenterna möter du både här på universitetet och via nätbaserade plattformar.

Som universitetslektor i omvårdnad är du tillsammans med professorer, biträdande professorer och övriga lektorer ansvarig för utveckling av ämnet omvårdnad på både grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Forskning och handledning av forskarstuderande ses som en naturlig del i anställningen. I tjänsten ingår också att ansvara för och aktivt delta i samverkan med det omgivande samhället samt att föra ut forskningsresultat till andra.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som:
* avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
* visat pedagogisk skicklighet
* genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper

Bedömningsgrunder

För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:

* Vetenskaplig skicklighet


* Pedagogisk skicklighet

* Övriga bedömningsgrunder utan inbördes rangordning

* Att den sökande är legitimerad sjuksköterska och det är meriterande med specialistutbildning och/eller forskning inom ämnet omvårdnad

* Yrkeserfarenhet och erfarenhet av forskning som sjuksköterska och specialistsjuksköterska

* Erfarenhet att handleda och examinera examensarbeten på grund- och avancerad nivå samt erfarenhet att undervisa inom ämnet omvårdnad

* Erfarenhet att söka extern finansiering för forskning

* Kunna undervisa på något nordiskt språk (svenska, norska, danska) och/eller engelska

Vid bedömningen av de sökande skall erfarenhet och skicklighet i att leda och utveckla verksamhet och personal värderas. God samarbetsförmåga, flexibilitet och förmåga att arbeta självständigt kommer också att vara betydelsefulla egenskaper vid tillsättningen. Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning samt att utveckla nationella och internationella kontakter och nätverk är betydelsefullt för innehav av tjänsten.

Information

Tjänsten är placerad vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik och är ämnesmässigt knuten till omvårdnad med utbildningsprogrammen sjuksköterska och specialistsjuksköterska. Undervisning på annat program kan vara aktuell.

För ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta: Eva Lindgren, avdelningschef, Avdelningen för omvårdnad och medicinsk teknik tfn: 0920 – 49 22 19,e-post eva.lindgren@ltu.se. Åsa Engström, professor och ämnesföreträdare, Avdelningen för omvårdnad och medicinsk teknik tfn 0920-49 38 75, 072-532 23 55, e-post asa.engstrom@ltu.se eller

Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se  OFR-S Lars Frisk 0920-49 17 92, e-post lars.frisk@ltu.se

Ansökan

Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska

Referensnummer: 3584-2021
Sista ansökningsdag: 1 november 2021

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat