arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i omvårdnad vid HMV

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 januari

 • Sök jobbet senast

  16 februari

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV) har en utbildnings- och forskningsverksamhet som spänner över ett brett medicinskt ämnesfält och utmärker sig genom sin tvärvetenskapliga profil. Målet för vår verksamhet är att kunna möta kompetensbehovet och den höga förändringstakten som finns inom hälso- och sjukvården och inom samhället i övrigt. HMV är lokaliserat i Linköping och Norrköping.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/hmv

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som
Universitetslektor i omvårdnad
med placering vid Institutionen för hälsa, medicin och vård 

Arbetsuppgifter

I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som universitetslektor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå. Vid medicinska fakulteten tillämpas studentaktiva undervisningsformer. 
 
Vi söker en universitetslektor med inriktning på utbildning inom omvårdnad. Anställningen omfattar undervisning i såväl teoretisk som verksamhetsförlagd utbildning, handledning på grund och avancerad nivå. Beroende på sökandes intresse och kompetens kan pedagogiska ledningsuppdrag som t ex kursansvar på grund och avancerad nivå samt visst administrativt arbete komma att ingå i uppdraget i större eller mindre omfattning.

I anställningen som universitetslektor i omvårdnad ingår planering, genomförande (undervisning, handledning och examination), kursutveckling och utvärdering av utbildning. Sjuksköterskeexamen eller motsvarande utländsk yrkesexamen som bedöms likvärdig är ett krav för anställningen då huvuddelen av undervisningen kommer att vara inom sjuksköterskeprogrammets och specialistsjuksköterskeprogrammets teoretiska och verksamhetsförlagda utbildning. Undervisningen inom ramen för denna anställning sker huvudsakligen på svenska, varför ett krav är att den sökande kan uppvisa sådan färdighet i det svenska språket så att sökande kan muntligen kommunicera med studenter samt läsa och bedöma studentarbeten på svenska.

Specialistsjuksköterskeexamen är meriterande och vi ser gärna att sökande har en specialistexamen med inriktning mot öppen hälso- och sjukvård så som t ex distriktsköterskeexamen. Även tidigare erfarenhet av undervisning på sjuksköterskeprogrammet är meriterande. 

Stor vikt läggs vid samarbetsförmåga då samverkan sker inom den egna avdelningen, inom institutionen, övriga enheter inom LiU samt med region/kommun. 

Vi värdesätter att våra lektorer är forskningsaktiva. Sedan något år tillbaka arbetar vi med en modell med grundersättning genom vilken medarbetarna erhåller så väl allmän kompetensutveckling och forskningstid men också kan komma i fråga för riktade satsningar. För att möjliggöra för den sökande som erhåller den aktuella tjänsten att upp sin forskningsverksamhet avser avdelningen att under en uppstartsperiod avsätta extra resurser i form av forskningstid för den som erhåller anställningen.

Sökande ska uppvisa färdighet i att kunna kommunicera med studenter samt läsa och bedöma studentarbeten på svenska vid ansökningstillfället. Om sökande vid tillträdet inte kunna undervisa fullt ut på svenska ska sökande uppvisa dokumenterad förmåga att undervisa på engelska.

Undervisningen sker huvudsakligen på svenska men engelska kan förekomma.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat dels pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. 

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

Lika villkor

Flertalet av våra professorer inom Institutionen för hälsa, medicin och vård är män, därför ges kvinnor företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

För mer information om anställningen:

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=15023&rmlang=SE

 

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat