arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i offentlig rätt

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  14 maj

 • Sök jobbet senast

  15 oktober

Om jobbet

vid Juridiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2019-10-15.

Juridiska institutionen är en av de större institutionerna vid Stockholms universitet. Institutionen har omkring 200 anställda och totalt 6 000 studenter. Drygt 100 lärare är på heltid engagerade för att undervisa och bedriva den forskning som utbildningen vilar på. Ett trettiotal professorer med olika rättsvetenskapliga inriktningar finns vid institutionen, som utgör en dynamisk miljö med forskning av högsta klass och med stark internationell prägel.

Ämne/ämnesbeskrivning
Offentlig rätt

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår forskning och undervisning samt administration. Undervisning och administration utgör 70 procent av årsarbetstiden. Undervisningen omfattar normalt inte bara salsundervisning utan även kursföreståndarskap, kursutveckling och kursansvar, examination samt handledning av studenter och doktorander.

Arbetsuppgifterna omfattar i första hand undervisning, planering och administration på Rektorsprogrammet, som är en universitetsgemensam uppdragsutbildning på avancerad nivå för rektorer och som omfattar totalt 30 hp, samt på grundnivå och specialkurser i ämnet. Undervisning även inom andra områden kan förväntas.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är enligt 4 kap. 4 § högskoleförordningen den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i juridik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.

Såväl den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten ska vara så väldokumenterad att kvaliteten går att bedöma. För anställningen krävs erfarenhet av att planera och bedriva undervisning på juristprogrammet eller motsvarande inklusive erfarenhet av att planera och leda kurser. Ett krav för anställningen är mycket goda kunskaper i både svenska och engelska och den som erbjuds anställningen måste kunna undervisa obehindrat på båda språken.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten och den vetenskapliga skickligheten ska ägnas lika stor omsorg.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom verksamhet på hög nivå genom egen vetenskaplig verksamhet och annan forskningsanknuten verksamhet såsom erhållna forskningsanslag, uppdrag som sakkunnig, opponent eller betygsnämndsledamot, deltagande i internationella forskningsprojekt, uppdrag för tidskrifter, mottagna priser, forskningsadministration och andra forskningsrelevanta erfarenheter.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning på såväl grundnivå som avancerad nivå. Sökanden bör ha bedrivit undervisning i en omfattning som motsvarar minst ett års heltidsanställning. Förutom allmän pedagogisk skicklighet är erfarenhet av planering och undervisning i grundkurser och kurser på avancerad nivå i offentlig rätt, särskilt förvaltningsrätt, viktiga meriter.

Genomgången högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt är meriterande.

Som merit räknas även administrativ skicklighet och erfarenhet samt annan skicklighet och erfarenhet som har betydelse för anställningen och de arbetsuppgifter som ingår i den. Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete är också en merit.

Internationella kontakter och internationell erfarenhet genom utländsk forskningsvistelse, utbildning, publicering eller arbete är meriterande.

Vid bedömningen kommer särskilt att beaktas förmågan att samarbeta samt att samverka över ämnes- och institutionsgränser. Vid bedömningen beaktas även förmåga och lämplighet i övrigt för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Vid den sammantagna bedömningen kommer även sökandens utvecklingspotential och sociala förmåga i övrigt att beaktas.

Övriga upplysningar

Anställningen är tillsvidare och på heltid.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Sökande som erbjuds anställning och saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor Gustaf Sjöberg, gustaf.sjoberg@juridicum.su.se och ämnesföreståndaren, professor Jane Reichel, jane.reichel@juridicum.su.se

Frågor om anställningsförfarandet ställs till handläggaren Agita Akule- Larsson, agita.akule@juridicum.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Bifoga personligt brev, CV, kopior på examensbevis, dokumentation på pedagogisk skicklighet samt referenser.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!