arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i neurokemi

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 juni

 • Sök jobbet senast

  10 september

Om jobbet

vid Institutionen för biokemi och biofysik. Sista ansökningsdag: 2019-09-10.

Vid Institutionen för biokemi och biofysik (DBB) bedrivs forskning och undervisning inom ämnesområdet neurokemi med molekylär neurobiologi, inkluderande hjärnans reglering av medfödda beteenden, neuronala nätverk, neurodegenerativa mekanismer, studier av jonkanaler, neurotoxiner, cellulär differentiering, intra- och extracellulär signaltransduktion, samt blod-hjärn-barriären.  

Ämne

Neurokemi 

Ämnesbeskrivning

Neurokemi omfattar biokemiska studier av nervsystemet på molekylär nivå

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår forskning, undervisning och handledning, huvudsakligen inom neurokemi.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen, eller har motsvarande kompetens, som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Samtliga läraranställningar vid Stockholms universitet förutsätter att den sökande har förmåga att samarbeta och lämplighet i övrigt för att fullgöra arbetsuppgifterna.

Bedömningsgrunder

Under anställningsprocessen kommer, vid bedömningen, lika vikt läggas vid den vetenskapliga och pedagogiska skickligheten. Den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand att bedömas inom ämnesområdet för anställningen.

Högskolepedagogisk utbildning

Högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt är meriterande. En sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Övriga upplysningar

Inom Institutionen för biokemi och biofysik bedrivs forskning och undervisning inom ämnesområdet neurokemi med molekylär neurobiologi, som inkluderar molekylära aspekter av neurodegenerativa mekanismer, studier av jonkanaler, neurotoxiner, cellulär differentiering, intra- och extracellulär signaltransduktion, blod-hjärn-barriären samt nätverksmekanismer bakom olika medfödda beteenden. Ett brett spektrum av biokemiska, bioinformatiska, biofysiska och molekylärbiologiska analysmetoder används och utvecklas, inklusive cellodling, elektrofysiologi, molekylär anatomi, MST, NMR, kristallografi, kryo-elekron- och konfokalmikroskopi, samt kvantitativ bildanalys.

Undervisning inom ämnet neurokemi med molekylär neurobiologi sker främst på masternivå. Detta sker på engelska. Undervisning på kandidatnivå sker dock på svenska. Om den som anställs inte behärskar svenska vid anställningstillfället förvänts han/hon förvärva erforderliga språkfärdigheter under de första två åren av anställningen.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Fakulteten välkomnar ansökningar från kvinnor då flertalet universitetslektorer vid fakulteten är män.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor Lena Mäler, lena.maler@dbb.su.se och Christian Broberger, professor i neurokemi, mailto:christian.broberger@dbb.su.se

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Ulrika Kaby, tfn 08-16 22 69, ulrika.kaby@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Naturvetenskapliga områdets kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet finns på webbsidan: riktlinjer – anställning.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats su.se/jobb

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.