arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i naturvetenskapernas didaktik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  27 november

 • Sök jobbet senast

  26 december

Om jobbet

Lärarutbildningsområdet allmänt

Högskolan Dalarna bedriver en omfattande utbildning, forskning och samverkan inom lärarutbildningsområdet. Utbildningsutbudet är brett och spänner från förskola till gymnasieskola, med både förskollärarprogram, grundlärarprogram, ämneslärarprogram, yrkeslärarprogram samt ett magisterprogram och en forskarutbildning i pedagogiskt arbete.

Utbildning och forskning sker i nära samarbete med regionens aktörer. Genom Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna (PUD) bedriver Högskolan handlingskraftig samverkan, med framgångsrika satsningar som exempelvis arbetsintegrerad lärarutbildning.

Naturvetenskapernas didaktik


Ämnet naturvetenskap erbjuder utbildningar i de naturvetenskapliga ämnena och teknik med didaktisk inriktning mot förskola och grundskolans tidigare årskurser. Ämnet erbjuder även uppdragsutbildningar för verksamma lärare.

De lärare som ingår i ämnet naturvetenskap arbetar också till viss del i ämnet pedagogiskt arbete. Vid Högskolan Dalarna är pedagogiskt arbete det ämne som ansvarar för den utbildningsvetenskapliga kärnan i lärarutbildningen. Inom ämnets kurser integreras högskole- och verksamhetsförlagda studier.

Din arbetsdag som lektor


Du kommer att arbeta med undervisning och handledning inom grundutbildning. Högskolan Dalarna ligger långt fram i utvecklingen när det gäller digitalt stöd och pedagogik kopplat till nätbaserat lärande och undervisningen bedrivs både på campus och via nätet. En viktig del i rollen är också att arbeta med kontinuerlig utveckling av kurser och utbildning i egenskap av examinator eller kursansvarig. I arbetsuppgifterna ingår även att bedriva forskning i linje med högskolans forskningsprofil Utbildning och lärande samt bidra till forskningsmiljön. Vissa ledningsuppgifter och administrativa uppgifter ingår i befattningen.

Anställningen är en tillsvidareanställning, tjänstgöringsgrad 100%, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Falun men visst arbete kan förekomma även i Borlänge.

Är du personen vi söker?

Enligt Högskoleförordning och Anställningsordning är den behörig att anställas som lektor inom annat än konstnärlig verksamhet som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Vetenskaplig samt pedagogisk skicklighet bedöms enligt givna kriterier i anställningsordningen.

För denna anställning krävs

 • avlagd doktorsexamen i naturvetenskapernas eller teknikens didaktik alternativt inom pedagogiskt arbete med särskild inriktning mot naturvetenskap-,  eller teknikdidaktik, eller annat ämne med relevans för utlysningen

Det är meriterande om du har

 • Inriktning mot kemi- eller fysikdidaktik
 • Erfarenhet av undervisning på olika nivåer
 • Erfarenheter av handledning av uppsatser eller examensarbeten
 • Erfarenhet av att undervisa inom lärarutbildning, och erfarenhet av undervisning på forskarutbildningsnivå samt handledning av doktorander meriterande
 • Övrig pedagogisk meritering såsom pedagogiska utvecklingsprojekt, läromedelsproduktion mm.
 • Lärarexamen och undervisningserfarenhet från förskola, grundskola eller gymnasieskola
Då vi fäster stor vikt även vid formell pedagogisk meritering förväntas sökande som saknar behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning förvärva denna kompetens inom två år från anställningens början. 

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt läggas vid:
 • Forskningsproduktionens relevans i förhållande till anställningsprofilen
 • Självständighet och förnyelseförmåga som forskare
 • Forskningens omfattning visad genom nationellt och/eller internationellt publicerade arbeten
 • Varit sökande och/eller medsökande i nationella och/eller internationella utlysningar av forskningsanslag
Du ska ha god kommunikationsförmåga på såväl svenska som engelska både i tal och skrift. En stor del av arbetet sker i arbetslag och i samverkan med det omgivande samhället, vilket medför att god samarbetsförmåga, initiativförmåga, hög grad av självständighet och ansvarstagande krävs för att lyckas i rollen.

Låter det spännande? För fullständig annons och bedömningsgrunder vänligen se www.du.se/jobb