arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i naturvetenskapernas didaktik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 november

 • Sök jobbet senast

  6 januari

Om jobbet

Fakulteten för hälso- och livsvetenskap har bedrivit forskning och utbildning inom naturvetenskapernas didaktik sedan 2003. Forskningsmiljön verkar i samverkan mellan de två institutionerna men är också en del i ett större nätverk inom universitetet för naturvetenskapernas didaktik som sammantaget involverar 12 lärare och 3 doktorander. Forskningsfokus ligger på ett meningsskapande i lärarpraktik från förskola till universitet. Nationella och internationella samarbeten förstärker forskningsmiljön.

Institutionen för biologi och miljö och Institutionen för kemi och biomedicin utgör två av fakulteten för hälso- och livsvetenskaps fem institutioner. Vid dessa institutioner har det bedrivits forskning och utbildning inom naturvetenskapernas didaktik sedan 2003. Arbete inom didaktik sker i samverkan mellan de två institutionerna, men det finns också ett större nätverk inom universitetet för didaktisk forskning och undervisning. Forskningsfokus ligger på ett meningsskapande i lärarpraktik från förskola till universitet. Nationella och internationella samarbeten förstärker miljön.

Förutom naturvetenskapernas didaktik omfattar forsknings- och undervisingsverksamheten inom dessa tvärvetenskapliga institutioner områden som akvatisk ekologi, cell- och organismbiologi, evolutionsbiologi, mikrobiologi, miljövetenskap och miljöteknik, djurskydd, biokemi och virologi. Det finns utbildningsprogram på kandidatnivå i biologi, miljövetenskap, hälsovetenskap, kemi, biomedicinsk vetenskap samt fristående kurser i en rad ämnen. Institutionerna ansvarar för biologi och kemi i en rad kurser inom förskole-, grundskole- och ämneslärarprogrammen, inklusive KPU.

Ämnesområde för befattningen: Naturvetenskapernas didaktik, inriktning biologi- eller kemididaktik

Placeringsort tillsvidare: Kalmar


Anställningens omfattning: Tillsvidareanställning, 100 %.

Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. I normalfallet tillämpas provanställning.

Arbetsbeskrivning

Naturvetenskapernas didaktik är ett växande forskningsområde som syftar till att generera kunskaper om undervisning, kunskapsbildning och lärande. Vid fakulteten för hälso- och livsvetenskap bedrivs forskning och undervisning inom naturvetenskapernas didaktik vid instutionerna för biologi och miljö (med fokus på biologididaktik) och kemi och biomedicin (med fokus på kemididaktik). För att stärka undervisnings- och forskningsmiljön söker vi nu en lektor i biologi- eller kemididaktik. Som lektor i naturvetenskapernas didaktik kommer du att bedriva egen forskning inom ämnet, samverka med kollegor i olika konstellationer vid institution, fakultet och universitetet, bidra till seminarieserier, samt ta en aktiv del i undervisningen i naturvetenskapernas didaktik på grund- och avancerad nivå, främst riktat mot blivande lärare. Störst undervisningsvolym finns för de lägre åldrarna, från förskola till mellanstadiet. I arbetsuppgifterna ingår också att handleda examensarbeten på grund- och avancerad nivå. Som en del av ett större lärarlag förväntas du ta aktiv del i utveckling och förnyelse av undervisningen både till innehåll och form. Sedvanlig administration ingår också som del av tjänsten.

Du skall kunna undervisa på svenska och engelska.

Till anställningen hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor är den som dels har avlagt doktorsexamen i naturvetenskapernas didaktik med inriktning biologi- eller kemididaktik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, och dels har visat pedagogisk skicklighet, eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. (HF 4 kap 4 §)

För behörighet till denna anställning krävs dessutom
 • dokumenterade ämneskunskaper i naturvetenskapernas didaktik,
 • god publicering i sakkunniggranskade tidskrifter av relevans för arbetsuppgifternas innehåll,
 • visad förmåga till god pedagogisk skicklighet inom undervisning och handledning på högskola,
 • goda skriftliga och muntliga kommunikationsfärdigheter i svenska och engelska,
 • visad god förmåga att arbeta både individuellt och samarbeta i lärarlag. 

Bedömningsgrunder

För information om bedömningsgrunder; se annonsen på Linnéuniversitetets hemsida.

Kontaktpersoner:

Dekan Ian Nicholls, E-post: ian.nicholls@lnu.se,

Prefekt Jonas Waldenström, E-post: jonas.waldenstrom@lnu.se,

Prefekt Anna Asplund Persson, E-post: anna.asplund@lnu.se
HR-partner Marianne Palmér, E-post: marianne.palmer@lnu.se.

Välkommen med din ansökan senast 2023-01-06.

Arbetslivserfarenheter

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat