arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i Nationalekonomi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  31 maj

 • Sök jobbet senast

  1 augusti

Om jobbet

LINKÖPINGS UNIVERSITET
ledigförklarar härmed minst en anställning som

Timavlönad universitetslektor i nationalekonomi
med placering vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI

Tillsättningsprogram
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling bedriver grundutbildning, forskarutbildning och forskning inom filosofisk och teknisk fakultet. På institutionen finns flera avdelningar, där Avdelningen för nationalekonomi bedriver verksamhet inom filosofisk fakultet och har ca 25 anställda. Både utbildning och forskning är i stor utsträckning mångvetenskaplig och bedrivs i nära samverkan med andra institutioner, näringsliv och offentlig förvaltning.

Avdelningen för nationalekonomi innehar ett omfattande och viktigt grundutbildningsuppdrag som bl a omfattar undervisning vid Civilekonomprogrammet, Internationella civilekonomprogrammet, Mastersprogrammet i nationalekonomi, Politices kandidatprogrammet samt fristående kurser. Avdelningen arbetar för en ökad internationalisering genom att utveckla kurser med engelska som undervisningsspråk, att främja internationellt studentutbyte och engagera lärare med erfarenhet av utländska undervisningsmiljöer.

I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning, forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som universitetslektor ska medverka i undervisning inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Vi söker timarvoderade lektorer, som vid behov och överenskommelse, tillfälligt kan undervisa och handleda examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå samt kunna bistå vid forskningsprojekt inom ämnesområdet nationalekonomi eller motsvarande.

Ett krav för anställningen är en doktorsexamen i nationalekonomi eller i företagsekonomi med inriktning mot finansiell ekonomi. Ett ytterligare krav är att den sökande har dokumenterad pedagogisk skicklighet genom undervisning i nationalekonomi eller i finansiell ekonomi. Dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom nationalekonomi är särskilt meriterande. Dokumenterad skicklighet i uppsatshandledning är meriterande. Genomgången högskolepedagogisk utbildning är meriterande.

Undervisning och handledning kan komma att ske på svenska eller engelska. Arbetsuppgifterna kan också omfatta forskningsuppgifter och administration. Arbetsuppgifterna kan uppkomma med kort varsel vilket fordrar flexibilitet och att du finns tillgänglig vid Linköpings universitet.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat dels pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Med motsvarande vetenskaplig kompetens avses dokumenterad utländsk examen som bedöms motsvara minst doktorsexamen. Med annan yrkesskicklighet avses relevant yrkesskicklighet förvärvad utanför högskolan. Annan yrkesskicklighet kan endast komma ifråga som behörighetsgrund vid tillsättning av en anställning där innehavaren ska undervisa i en professionsutbildning där beprövad erfarenhet är väsentlig.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.
För denna anställning kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Vetenskaplig skicklighet visas genom egen forskning som resulterat i vetenskaplig publicering, genom planering och ledning av forskning och forskarutbildning samt genom förmåga att erhålla forskningsanslag. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver visas genom förmåga att i forskning uppnå resultat genom samverkan med andra forskare samt genom förmåga att informera om forskning.

Pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att förmedla relevanta kunskaper och färdigheter, aktivera studenter till eget lärande, skapa engagemang och intresse för ämnesområdet samt förmåga att strukturera och organisera såväl innehåll som arbetsformer i relation till ämnesområdets mål. Därtill ska pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av utbildning samt förmåga att reflektera över den egna lärargärningen.

Anställningens omfattning och tillträde
Anställningen avlönas per timme. Starttid och omfattning bestäms efter överenskommelse.

Lön
Lön regleras utifrån IEIs rekommenderade ersättningar vid timtjänstgöring.

Fackliga kontaktpersoner
För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

Ansökan
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast 1 augusti 2022. Du söker anställningen genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning tillämpas

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Ej specificerat