arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i nationalekonomi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  23 oktober

 • Sök jobbet senast

  17 november

Om jobbet

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för humanvetenskap


Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: företagsekonomi, juridik, nationalekonomi, statistik, geografi och turismvetenskap.

Arbetsuppgifter: Till arbetsuppgifterna hör undervisning och handledning av studenter på såväl grundläggande som avancerad nivå.

Vidare förväntas innehavaren av denna anställning att bidra till nationalekonomiämnets utvecklingsarbete. Vidare förväntas innehavaren att utföra pedagogiskt utvecklingsarbete och medverka i institutionens övriga utvecklingsarbete. Arbetet kräver vissa resor mellan campusorterna.

Behörighet: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet inom ämnet samt har den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl. Sökande är behörig som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens (HF kap.4, 4§). För behörighet ska sökande styrka högskolepedagogisk meritering genom utbildning eller erfarenhet.

Den som anställs som lektor ska även vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning (https://miun.varbi.com/center/tool/position/296186/edit/tab:2/checklist:Lektor/miun.se/anstallningsordning) samt fakultetens regler och anvisningar.

Den sökande ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse och bruk av svenska språket.

Bedömningsgrunder: Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Vetenskaplig skicklighet bedöms i första hand genom en sammanvägning av inlämnade skrifters kvalitet och kvantitet med hänsyn tagen till djup och bredd. Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete är meriterande liksom kunskaper och erfarenhet inom undervisning i regional ekonomi och relevant kvantitativ metod.

Personliga förmågor: Vi ser att du är en person som gillar utmaningar, har god förmåga att ta egna initiativ och att arbeta självständigt. Andra egenskaper som vi lägger vikt vid är att du är resultatinriktad och tydlig i kommunikationen med andra.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning: Heltid och tillsvidare. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.

Stationeringsort: Sundsvall eller Östersund efter önskemål.

Tillträde:  Enligt överenskommelse.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Upplysningar: Information om anställningen lämnas av prefekt Daniel Laven, tfn. 010-1428620 och ämnesföreträdare Lovisa Högberg, tfn. 010-1428041.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, intyg över pedagogisk erfarenhet och skicklighet, intyg över vetenskapliga meriter och en redogörelse av tidigare vetenskaplig verksamhet och pedagogiskt arbete som är av betydelse för anställningen, publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas, samt personligt brev och referenser. Se övrigt instruktioner till sökande i fakultetens regler och anvisningar.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2019-11-17

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.