arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i nationalekonomi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 januari

 • Sök jobbet senast

  28 februari

Om jobbet

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och har 17 200 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Forskningsämnet nationalekonomi vid Luleå tekniska universitet har ett 15-tal medarbetare och ingår i Avdelningen för samhällsvetenskap vid Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle. Avdelningen utgörs förutom av nationalekonomi av forskningsämnena statsvetenskap, historia och rättsvetenskap. Forskningen vid de olika ämnena inom avdelningen fokuserar på olika samhällsvetenskapliga aspekter inom miljö- och naturresursområdet.

Nationalekonomiämnet är med och leder en av universitetets strategiska satsningar inom forskning, ”Naturresurser för hållbar samhällsomvandling” och är även en del av ”Academy of Natural Resource Governance”, en av universitets strategiska satsningar mot nydanande utbildningar. Vi är därför inne i en expansiv fas och har behov av att förstärka ämnets undervisning och forskning.

Ämnesbeskrivning

Nationalekonomi analyserar frågor kring hur samhället organiseras för att hushålla med begränsade resurser. Forskningen är inriktad mot naturresurs-, energi och miljöekonomi. Den tillämpar mikroekonomiska teorier för att analysera energi- och råvarumarknaders funktionssätt samt hur dessa påverkas av olika politiska beslut och styrmedel.

Arbetsuppgifter

Dina arbetsuppgifter kommer att innefatta såväl undervisning som forskning och därtill hörande arbetsuppgifter. Inom undervisningen ingår kursplanering och kursutveckling, kursansvar, examination och handledning inom t.ex. de olika ekonomprogrammen samt på kurser inom andra utbildningsprogram. Inom forskningen ingår att förutom bedriva egen forskning, att delta aktivt i arbetet med forskningsansökningar samt handleda forskarstuderande, liksom samverkan med andra ämnen och det omgivande samhället.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som:
- avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
- visat pedagogisk skicklighet
- genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrunder

För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:
- Vetenskaplig skicklighet
- Pedagogisk skicklighet
- Övriga bedömningsgrunder

Övriga bedömningsgrunder (viktas i fallande ordning):
- Intresse för att empirisk och teoretiskt arbeta med nationalekonomiska frågeställningar med betydelse för utnyttjandet av och hushållningen med naturresurser och energi, samt för miljö- och naturvård, är meriterande.
- God initiativ- och samarbetsförmåga samt intresse och förmåga att arbeta över ämnesgränser.
- Goda kunskaper i såväl svenska som engelska, både i tal och i skrift.
- Erfarenhet från att formulera projektansökningar och erhålla extern forskningsfinansiering är också meriterande.

Information

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid (100%) med placering på universitetsområdet i Luleå. Tillträde enligt överenskommelse.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Jerry Blomberg, avdelningschef, 0920-49 2335, jerry.blomberg@ltu.se eller Jesper Stage, professor och ämnesföreträdare, 0920-49 3445, jesper.stage@ltu.se

Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan

Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Ansökan ska vara skriven på engelska då engelskspråkiga sakkunniga kan komma att användas. Examensbevis ska vara vidimerade och översatta till engelska. Till ansökan bifogas doktorsexamen och eventuella övriga vetenskapliga arbeten som den sökande vill åberopa till stöd för sin ansökan.

Sista ansökningsdag: 28 februari 2022
Referensnummer: 97-2022

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat