arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i nationalekonomi

 • Ort

  Uppsala

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  14 november

 • Sök jobbet senast

  6 januari

Om jobbet

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Institutionen för ekonomi
Vid institutionen för ekonomi bedrivs forskning och undervisning i ämnena företagsekonomi och nationalekonomi. Stor vikt läggs vid tillämpad vetenskap, ofta i samverkan med universitetets naturvetenskapliga ämnen. Institutionen utbildar agronomer med ekonomiinriktning, ekonomer med naturresursinriktning, och masterstudenter inom två program, samt ger forskarutbildning. Prioriterade områden inom nationalekonomi är jordbrukssektorns ekonomi och miljö- och naturresursekonomi. Forskargruppen i miljö- och naturresursekonomi har under de senaste 20 åren etablerats som en av de ledande grupperna i sitt slag i Sverige. Nu har vi möjlighet att förnya gruppen och målet är att stärka vår profil ytterligare som en internationellt erkänd miljö för forskning och utbildning inom ämnet.Besök oss på https://www.slu.se/institutioner/ekonomi/

Ämnesbeskrivning

Ämnet omfattar nationalekonomi med inriktning miljö- och naturresursekonomi där användning av tillämpade ekonometriska metoder är en viktig del.

Arbetsuppgifter

Innehavaren ska
 • utveckla och leda undervisning i nationalekonomi generellt samt med inriktning mot miljö- och naturresursekonomi på grund-, avancerad och doktorandnivå
 • utveckla och leda framgångsrik forskning inom ämnet
 • bidra till utvecklingen av forskarutbildningsämnet nationalekonomi, samt handleda doktorander i ämnet
 • utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med forskare, industri, näring och samhället i övrigt
 • kommunicera om forskning och forskningsresultat
 • aktivt söka externa forskningsmedel.

Behörighet

Den sökande ska
 • ha avlagt doktorsexamen inom nationalekonomi eller ha motsvarande vetenskapliga kompetens
 • vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen
 • ha goda kunskaper i engelska
 • vara pedagogiskt skicklig och ha genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande ca 10 veckors heltidsstudier (eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper).

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning ska i första hand gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas
 • både genomförda forskningsinsatser och pågående forskning
 • förmåga att självständigt initiera och bedriva innovativ forskning
 • erfarenhet av att söka och erhålla externa forskningsmedel.
Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas
 • erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning
 • erfarenhet av handledning och examination på doktorandnivå
 • förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet.

Vidare beaktas skicklighet i att

 • utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan
 • kommunicera och samarbeta
 • samverka med det omgivande samhället
 • informera om forskning och utvecklingsarbete.
Prövningen av den pedagogiska skickligheten ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Sista ansökningsdatum

2019-01-06

Placering/ort
Uppsala

Omfattning

100%

Anställningsform

Tillsvidare

Tillträde

Enligt överenskommelse

Ansökan

Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Kontaktpersoner

Robert Hart, Professor

018671734

rob.hart@slu.se


Caroline Carlström, Fakultetshandläggare

018-672514, 072-5184492

caroline.carlstrom@slu.se