arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i musikpedagogik

 • Ort

  Växjö

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 november

 • Sök jobbet senast

  31 december

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen.

Institutionen för musik och bild ingår i Fakulteten för konst och humaniora. Institu­tionen erbjuder ett stort antal utbildningar, både på programnivå och som fri­stående kurser. Institutionen består av fem huvudområden: Bildpedagogik, Konst- och Bild­vetenskap, Musik, Musikpedagogik samt Musikvetenskap. Totalt erbjuder institu­tionen närmare 200 kurser, antingen fristående eller inom programutbild­ning­arna: Kulturledarprogrammet, Musik- och ljud­designprogrammet, Musikproduktions­programmet samt Lärarutbildningen[1]. Inom institutionen arbetar vi med att utveckla utbildning och forskning på både konstnärlig och vetenskaplig grund.

Ämnesområde för befattningen: Musikpedagogik
Placeringsort: Växjö
Anställningens omfattning: 100 %
Anställningstid: 2019-08-15 och tillsvidare

Arbetsbeskrivning
Arbetet omfattar undervisning, kursansvar, kursadmi­nistration, kursutveckling, samt handledning och examination på grundläggande och avancerad nivå inom institu­tionens olika och varierande utbildningar. Undervisning görs företrädesvis i estetiska uttrycksformer och lärprocesser, samt i gestaltande inom musik och drama. En stor del av uppdraget berör förskoleutbildning. Arbetet kan även innefatta under­visning i musikteori och digitala verktyg. Undervisning sker huvudsakligen på dagtid men kan även förläggas till kvällar och helger. En del av undervisningen kan vara distansbaserad. Undervisningen sker på svenska och engelska. Planering och kursutveckling sker till stor del i arbetslag. Undervisning sker både i Växjö och Kalmar, med tonvikt på anställningens placeringsort. I anställningen som lektor ingår även aktivt deltagande i institutionens inre och yttre arbete, egen forskning och kompetens­utveckling inom ämnet, samt att aktivt följa utvecklingen inom det egna ämnes­området och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning gäller sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen. Prövningen av den pedago­giska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Behörighetskrav
Fil.dr.-examen i musikpedagogik
Mångårig erfarenhet inom det arbetsområde som arbetsbeskrivningen avser, samt visat intresse av att fortlöpande utveckla sin kompetens inom området
Pedagogisk skicklighet
Visad konstnärlig/vetenskaplig skicklighet eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbets­uppgifter som ska ingå i anställningen
Genomgången högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvad motsvarande kunskap.

Meriterande i övrigt
Undervisningserfarenhet från gymnasium, grundskola, förskola eller fritidshem
Erfarenhet av undervisning vid lärarutbildning
Erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället
Erfarenhet av internationellt samarbete
Erfarenhet av arbete inom distansbaserad utbildning
Erfarenhet av digitala musik- och videoverktyg
Erfarenhet av ämnesöverskridande samarbeten
Samarbetsförmåga och flexibilitet är av stor betydelse såväl i relation till studentgrupp som inom arbetslag och forskningsmiljöer.

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en fram­gångsrik utveckling av verksamheten. Övriga bedömningsgrunder framgår av Linne´universitetets anställningsordning. Anställningsordning för lärare - Linnéuniversitetet - Lnu.se

DNR är 2018/655 - 2.2.1 och sista ansökningsdagen är 31 december.

[1] Lärarutbildningen leds och organiseras av ”Nämnden för lärarutbildningen”. Vid institutionen finns utbildningar inom Förskollärarprogrammet, Grundlärarprogrammet samt Ämneslärarprogrammet (inriktning bild resp. musik).

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.