arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i musikpedagogik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 juni

 • Sök jobbet senast

  15 september

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet! Människor växer här. Vi är ett internationellt universitet i Småland - tillsammans sätter vi kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.

Institutionen för musik och bild ingår i Fakulteten för konst och humaniora och består av två ämnesmiljöer: bild och musik. Institutionen erbjuder ett stort antal utbildningar, både på programnivå och som fristående kurser.
Våra programutbildningar inom musikområdet är: Kulturledarprogrammet, Musik- och ljuddesignprogrammet, Musikproduktionsprogrammet samt Musiklärarutbildningen . Musikmiljön kan vidare indelas i tre huvudområden: musik, musikpedagogik och musikvetenskap. Inom institutionen arbetar vi med att utveckla utbildning och forskning på både konstnärlig och vetenskaplig grund.

Ämnesområde för befattningen: Musikpedagogik

Placeringsort: Växjö
Anställningens omfattning: 50 % med möjlighet att utöka till 75%
Anställningstid: från och med 2022-01-01 och tills vidare
Placeringsort: Växjö

Arbetsbeskrivning

Arbetet omfattar undervisning i piano, ämnesdidaktik, ensemble, metodik, scenisk beredskap och sång. Arbetet är inom ämneslärarutbildning, kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) samt distansutbildning och kan även innefatta arbete med verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Uppdraget innefattar även handledning och examination av examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå, främst inom lärarutbildning.

Undervisningen sker på svenska och engelska.

Planering och kursutveckling sker till stor del i arbetslag. Undervisning sker både i Växjö och Kalmar med tonvikt på anställningens placeringsort. Den sker huvudsakligen på dagtid men kan även förläggas till kvällar och helger. En del av undervisningen kan vara distansbaserad.

I anställningen ingår även aktivt deltagande i institutionens inre och yttre arbete, utveckling av den vetenskapliga miljön, egen forskning och kompetensutveckling inom ämnet, samt att aktivt följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet. Här ingår även att utveckla internationellt samarbete och utbyte med förskollärar- och lärarutbildningar i andra länder.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som lektor i musikpedagogik är den som har:
• Fil.dr.-examen i musikpedagogik eller annan motsvarande examen;
• Visad vetenskaplig skicklighet eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbets-uppgifter som ska ingå i anställningen;
• Högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvad motsvarande kompetens;
• Erfarenhet inom det arbetsområde som arbetsbeskrivningen avser, samt visat intresse av att fortlöpande utveckla sin kompetens inom området;
• Pedagogisk skicklighet;
• Samarbetsförmåga;
• Administrativ kompetens.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning gäller sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen. Meriterande i övrigt är:
• Erfarenhet av undervisning i ämnesdidaktik vid lärarutbildning;
• Digital kompetens
• Undervisningserfarenhet i sång
• Egen forskning med relevans för musikundervisning, företrädesvis inom grundskola, förskola eller fritidshem;
• Samverkan med det omgivande samhället;
• Internationellt arbete med relevans för musiklärarutbildning;
• Erfarenhet av arbete inom distansbaserad utbildning.

Övriga bedömningsgrunder framgår av Linnéuniversitetets anställningsordning. Anställningsordning för lärare - Linnéuniversitetet - Lnu.se

Upplysningar lämnas av
Prefekt Eva Kjellander Hellqvist, tel. 0470-708090, epost: eva.kjellander@lnu.se
Studierektor Lia Lonnert, tel. tel 0470-708234, e-post: lia.lonnert@lnu.se
HR-partner Jessica Drott, tel 0470-708950, e-post: jessica.drott@lnu.se

Fackliga företrädare kan nås via universitetets växel tel. 0772-28 80 00.

Sista ansökningsdag är den 15 september 2021 och DNR för anställningen är 2021/414-2.2.1.

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Ej specificerat