arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i musik med inriktning mot songwriting

 • Ort

  Växjö

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 juni

 • Sök jobbet senast

  26 juli

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen.

Institutionen för musik och bild ingår i Fakulteten för konst och humaniora och består av tre ämnesmiljöer: bild, drama och musik. Institutionen erbjuder ett stort antal utbildningar (totalt c:a 200 kurser), både på programnivå och som fristående kurser. Våra programutbildningar inom musikområdet är: Kulturledarprogrammet, Musik- och ljuddesignprogrammet, Musikproduktionsprogrammet samt Musiklärarutbildningen.  Musikmiljön kan vidare indelas i tre huvudområden: musik, musikvetenskap och musikpedagogik. Inom institutionen arbetar vi med att utveckla utbildning och forskning på både konstnärlig och vetenskaplig grund.

Ämnesområde för befattningen: Musik med inriktning songwriting
Placeringsort: Växjö
Anställningens omfattning: 50-60 %
Anställningstid: 2020-01-01 och tillsvidare

Arbetsbeskrivning
Arbetet omfattar undervisning, kursansvar, kursadministration och examination inom huvudområdena musikpedagogik och musik. Undervisning görs företrädesvis i musikteori och komposition, bl.a. inom afroamerikansk tradition (jazz, pop, rock, blues, etc.). Arbetet innefattar även undervisning om och med moderna verktyg inom musikområdet, samt samarbeten med anknytande musikbransch. Planering och utbildningsutveckling sker till stor del i arbetslag. Undervisning sker huvudsakligen på dagtid men kan även förläggas till kvällar och helger. En del av undervisningen kan vara distansbaserad.

Undervisningen sker på svenska och/eller engelska.

I anställningen som konstnärlig lektor ingår kursutveckling i musik på konstnärlig grund inom grundnivå och avancerad nivå, konstnärlig handledning samt utveckling av examinationsmetoder på konstnärlig grund. I anställningen som lektor ingår även aktivt deltagande i institutionens inre och yttre arbete, utveckling av den konstnärliga miljön, egen konstnärlig forskning och kompetensutveckling inom ämnet, samt att aktivt följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som lektor inom konstnärlig verksamhet är den som har visat pedagogisk och konstnärlig skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
För behörighet till denna anställning krävs dessutom dokumenterade kunskaper i programvara för musik.

Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination.

För information om övriga bedömningsgrunder se hela annonsen på https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Lediga-jobb/

Kontaktpersoner:

Prefekt Eva Kjellander Hellqvist, tel. 0470-708090, e-post: eva.kjellander@lnu.se
Ämnesföreträdare Dan Alkenäs, tel. 0731-808703, e-post: dan.alkenas@lnu.se
HR-partner Jessica Drott, tel. 0470-70 89 50, e-post: jessica.drott@lnu.se
Fackliga företrädare kan nås genom universitetets växel, tel. 0772 – 28 80 00

Sista ansökningsdag är den 26 juli och DNR för anställningen är 2019/368-2.2.1

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.