arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i museologi och konst- och bildvetenskap

 • Ort

  Umeå

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  21 december

 • Sök jobbet senast

  31 januari

Om jobbet

Institutionen för kultur- och medievetenskaper tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och har omkring 60 anställda.

En unik kombination av ämnesområden gör institutionen till en kreativ miljö i skärningspunkten mellan konst, kultur, litteratur och medier. På institutionen bedrivs internationellt erkänd forskning av hög kvalitet. Många forskningsprojekt är direkt inriktade mot humanistiska fakultetens forskningsstrategiska satsningar på globala utmaningar och digital humaniora. För mer information, besök gärna: https://www.umu.se/institutionen-for-kultur-och-medievetenskaper/

Institutionen för kultur- och medievetenskaper utlyser en anställning som  universitetslektor i museologi och konst- och bildvetenskap. Anställningen är på heltid tillsvidare, med start 2019-08-01 eller enligt överenskommelse.

Beskrivning av arbetsuppgifter

I arbetet ingår undervisning, seminarieledning, uppsatshandledning, examinationer och kompetensutvecklingstid. Det ingår undervisning både på campuskurser (Branschutbildningen för museer och kulturarv) och på nätbaserade kurser (konst- och bildvetenskap). I arbetet kan det också komma att ingå doktorandhandledning inom forskarutbildningsämnet museologi. Sedvanlig kurs- och programadministration ingår liksom kursutvecklingsarbete. Kompetensutvecklingstiden motsvarar 20 %.

Behörighetsgrunder för anställningen

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i museologi eller motsvarande samt har examen på magisternivå i konst- och bildvetenskap eller konstvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Goda kunskaper i svenska eller annat skandinaviskt språk, både i tal och skrift, samt förmåga att undervisa på detta språk utgör ett krav för anställningen.

Bedömningsgrunder för urvalet

Som bedömningsgrunder räknas graden av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom området museologi eller motsvarande samt konst- och bildvetenskap eller konstvetenskap, administrativ skicklighet och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifternas utformning.

Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är:

- bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning
- originalitet i forskningen
- produktivitet
- bidrag till det internationella vetenskapssamhället
- förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
- samverkan med omgivande samhället

Den pedagogiska skickligheten vid anställning som universitetslektor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan. Kriterier vid bedömningen är:

- förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
- förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
- erfarenheter av samverkan med omgivande samhället i planering och genomförande av utbildning
- medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
- ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Till övriga bedömningsgrunder hör god samarbetsförmåga samt den kompetens och lämplighet i övrigt som anses utgöra förutsättning för fullgott genomförande av arbetsuppgifterna.

Se Umeå universitets Anställningsordning för lärare https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/universitetsforvaltningen/personalenheten/regler-och-riktlinjer/vid-anstallning/anstallningsordning-larare-dnr-fs-1.1-57-18-fran-180401.pdf

Avvägning mellan bedömningsgrunderna

Särskild vikt ska tillmätas vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Vid en sammanvägning mellan dessa två bedömningsgrunder ska pedagogisk skicklighet ges större vikt. Därutöver ska avseende fästas vid övriga bedömningsgrunder.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska särskild vikt fästas vid forskningsskicklighet inom huvudområdet museologi eller motsvarande.

Vid bedömningen av pedagogisk skicklighet ska särskild vikt fästas vid bredd i ämneskompetenser inom museologi eller motsvarande samt konst- och bildvetenskap eller konstvetenskap. Särskild vikt ska också festas vid bredd och engagemang i pedagogisk verksamhet. Vidare ska stor vikt fästas vid visad insikt i museologisk eller motsvarande och konst- och bildvetenskaplig teori- och metoddiskussion. Vikt ska fästas vid erfarenhet av nätbaserad undervisning.

Vid bedömning av övriga bedömningsgrunder ska vikt ska fästas vid erfarenhet av kurs- och programutvecklingsarbete, sedvanlig administration samt samarbete i lärarlag.

Övrigt

Tillträde för anställning är 2019-08-01 eller enligt överenskommelse. Arbetsort är Umeå och hög närvaro vid institutionen är ett krav. Närmare upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Karin Ljuslinder, 090-786 79 48 eller 070-6904044.

Ansökan

Ansökan ska göras senast 2019-01-31 via e-rekryteringssystemet Varbi. Uppgift om vilka handlingar som ska bifogas ansökan återfinns https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/humfak/for-vara-anstallda/personalfragor/humansistiska-fakultetens-anvisningar-for-ansokningar_anstallning_befordran_docentprovning-galler-annonser-publ-from-18xxx-2.pdf

Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Kontaktpersoner

Karin Ljuslinder, prefekt

090-7867948, 070-6904044