arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i molekylär cellbiologi inr proteinbiogenes o funktion

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 juni

 • Sök jobbet senast

  9 augusti

Om jobbet

vid Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut. Sista ansökningsdag: 2022-08-09.

Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut (MBW) erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå och ansvarar för grundkurser i cell- och molekylärbiologi. Institutionen bedriver experimentell grundforskning inom molekylär cellbiologi, integrativ biologi och infektions- och immunbiologi. Forskningen präglas av en modern och avancerad metodik och forskningsmiljön har en stark internationell profil. MBW är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockhoms universitet med drygt 30 forskningsgrupper och ca 180 anställda, varav ca 55 är doktorander. Läs mer om MBW på www.su.se/mbw

Ämne

Molekylär cellbiologi med inriktning mot proteinbiogenes och funktion.

Ämnesbeskrivning

Ämnet omfattar de molekylära mekanismer som ansvarar för proteinbiogenes, proteinhomeostas och/eller reglering av proteinfunktion i eukaryota modellsystem.

Arbetsuppgifter

Forskning, undervisning och handledning.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som, dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Samtliga läraranställningar vid Stockholms universitet förutsätter att den sökande har förmåga att samarbeta och lämplighet i övrigt för att fullgöra arbetsuppgifterna.

Bedömningsgrunder

Under anställningsprocessen kommer, vid bedömningen, lika och särskild vikt läggas vid den vetenskapliga och pedagogiska skickligheten. Den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand att bedömas inom ämnesområdet för anställningen.

Viss vikt fästs även vid:

 - administrativ skicklighet
 - skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal

Högskolepedagogisk utbildning

Högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt är meriterande. En sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Övriga upplysningar

Svenskspråkighet är inget krav vid tillsättningen, men sökanden ska vara beredd att inom ett par år vid behov kunna ta på sig administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av svenska.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor Neus Visa, tfn 08-16 41 11, neus.visa@su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Katarina Gustafsson, tfn 08-16 22 92, katarina.gustafsson@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning. Naturvetenskapliga områdets kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet finns på webbsidan: riktlinjer – anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat