arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i miljöteknik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 april

 • Sök jobbet senast

  28 april

Om jobbet

Institutionen för ekoteknik och hållbart byggande har verksamhet på Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom institutionens ämnen: Ekoteknik och miljövetenskap inom forskarutbildningen, samt miljövetenskap, miljöteknik och byggnadsteknik inom grundutbildningen.

Arbetsuppgifter: Anställningen innefattar forskning, undervisning och handledning på grundläggande, avancerad och forskarutbildningsnivå, samt utveckling av verksamheten.

I anställningen ingår att, i samråd med övriga forskare och lärare, vidareutveckla institutionens undervisnings- och forskningsarbete inom området ’markanvändning och spatialanalys’. Området inbegriper dels miljö- och hållbarhetsaspekter av markanvändning, med en speciell tonvikt på produktion och användning av biomassa inom den framväxande bioekonomin, dels tillämpningen av geografiska informationssystem (GIS) för spatialanalys.

Forskningen och undervisningen är interdisciplinär och fokuserar på problemlösning och praktisk tillämpning inom ramen för hållbar utveckling. Tonvikten ligger på hållbart nyttjande av naturresurser och glesbygdsutveckling.

Behörighet: Behörig att anställas som lektor är den som har avlagt doktorsexamen inom ett för anställningen relevant område, som kan uppvisa såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet inom ämnet, samt ha genomgått högskolepedagogisk utbildning. Vidare gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning samt i kvalitetskriterier för anställning av universitetslektor vid Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier.

Bedömningsgrund: Vi söker dig som har hög kompetens och vetenskaplig produktion inom området markanvändning och spatialanalys, enligt beskrivningen ovan. Docentkompetens är meriterande. Vi ser gärna att du är civilingenjör, eller motsvarande. Dokumenterad erfarenhet av att utveckla spatiala modeller för att utvärdera olika miljöaspekter av markanvändning, framförallt kopplat till jordbruk, krävs. Stor vikt fästs vid att du har dokumenterad förmåga att generera externa forskningsmedel och leda projekt. Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift är ett krav. Handledarutbildning för forskarutbildning samt erfarenhet av doktorandhandledning är meriterande. Vi ser gärna att du har erfarenhet av undervisning på distans parallellt med klassrumsundervisning på universitetsnivå.

Vår interdisciplinära forskning och utbildning innebär att du kommer att jobba tillsammans med personer som har olika kunskaper och perspektiv. Det är därför viktigt att du har god samarbetsförmåga och trivs med ett tvärvetenskapligt arbetssätt, samtidigt som du även måste kunna jobba självständigt och ta egna initiativ. Vi värdesätter dokumenterad förmåga att samarbeta över disciplingränser och god förmåga att kommunicera forskning inom och utanför akademin.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Anställningen är ett vikariat på heltid i avvaktan på tillsättning av tillsvidareanställd universitetslektor. Tillträde 2021-05-01 eller enligt överenskommelse, dock längst t.o.m. 2021-12-31.

Anställningsort: Östersund


Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information: Närmare upplysningar lämnas av prefekt Nils Nilsson mailto:nils.nilsson@miun.se telefon 010-142 81 51 och ämnesföreträdare Anders Jonsson, mailto:anders.jonsson@miun.se telefon 010-142 83 61. Se även institutionens hemsida https://www.miun.se/ehb/ .

Ansökan: Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2021-04-28.Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.

Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.

Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning tillämpas

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning