arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i miljöteknik

 • Ort

  Gävle

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  27 maj

 • Sök jobbet senast

  14 augusti

Om jobbet

Högskolan i Gävle har som vision att vara ledande inom utbildning och forskning för en Hållbar livsmiljö för människan. Vi erbjuder ca 50 utbildningsprogram och 350 fristående kurser inom humaniora, vård och medicin, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Med 16 000 studenter och mer än 750 anställda är Högskolan i Gävle en av Sveriges största högskolor.

ARBETSUPPGIFTER

Högskolan i Gävle söker en universitetslektor i miljöteknik. I anställningen som universitetslektor i miljöteknik, inriktning byggd miljö ingår både undervisning och forskning. Undervisningen sker på grundnivå inom våra utbildningsprogram miljöstrateg, miljöingenjör och byggnadsingenjör samt på avancerad nivå inom energisystem. Forskningen inom området hållbar stadsutveckling har ett systemperspektiv inom områdena byggnader och städer, drivmedel och transporter samt avfall och resurser. Tjänsten innefattar undervisning, ansvar för och examination i kurser, handledning och examination av examensarbeten samt ny- och vidareutveckling av kurser i miljöteknik. Till detta ska läggas arbete med ansökningar om forskningsmedel, handledning av forskarstuderande inom miljöteknik och egen forskning i mån av finansiering. Arbetsställe är Gävle.

KVALIFIKATIONER

För att vara behörig att anställas som universitetslektor ska den sökande dels ha visat pedagogisk skicklighet, dels ha avlagt doktorsexamen inom miljöteknik, industriell ekologi, arkitektur, byggnadsteknik, energisystem eller annan examen som arbetsgivaren finner likvärdig. För att bli anställd som universitetslektor ska den sökande ha:
- En vetenskaplig produktion som omfattar mer än den som låg till grund för doktorsexamen.
- Erfarenhet av pedagogisk verksamhet inklusive planering, utförande (undervisning och examination), utvärdering och utveckling av utbildning.
- Fullgjort högskolepedagogisk utbildning som motsvarar minst 10 veckors heltidsstudier eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.
I övrigt se (HF 4 kap. 4 a §) samt Anställningsordningen vid Högskolan i Gävle, HIG-STYR 2018/127.

Vid bedömning ges graden av pedagogisk skicklighet och vetenskaplig skicklighet lika vikt. Sökande ska, med hänsyn till anställningens innehåll och arbetsuppgifter, visa god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och på engelska, samt kunna arbeta självständigt inom överenskomna ramar. Särskild vikt läggs vid dokumenterad kunskap om byggnaders miljöpåverkan och erfarenhet av utveckling, tillämpning och utvärdering av miljöbedömningsmetoder för byggnader och städer. Dokumenterad arbetslivserfarenhet från arbete inom bygg- och fastighetssektorn är meriterande.

ÖVRIGT

Högskolan i Gävle eftersträvar en jämn könsfördelning och ett aktivt arbete med lika villkor i alla delar av organisationen.

Inför denna rekrytering har Högskolan i Gävle tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare och liknande.

Kontaktpersoner

Ulf Larsson

026-64 87 91

ulf@hig.se


Ola Eriksson

ola.eriksson@hig.se