arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i miljörätt (tidsbegränsad anställning)

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 november

 • Sök jobbet senast

  11 december

Om jobbet

vid Juridiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2022-12-11.

Juridiska institutionen är en av de största institutionerna vid Stockholms universitet med ca 200 anställda och ca 5 500 studenter. Drygt 100 lärare är på heltid engagerade för att undervisa och bedriva den forskning som utbildningen vilar på. Ett fyrtiotal professorer med olika rättsvetenskapliga inriktningar finns vid institutionen, som utgör en dynamisk miljö med forskning av högsta klass och med stark internationell prägel.

Miljörätten ingår i juristprogrammets obligatoriska grundkurser, främst i kursen Civilrätt D, men också som en miljörättslig strimma i samtliga övriga grundkurser. Därtill erbjuds specialkurser med inriktning på svensk, EU- och internationell miljörätt, möjlighet att skriva examensarbete i miljörätt, fristående kurser med miljörättsligt fokus samt ett internationellt magisterprogram (på engelska) i miljörätt.

Ämne/ämnesbeskrivning
Rättsvetenskap med inriktning mot miljörätt.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna omfattar undervisning och examination inom miljörätt. Undervisning i andra närliggande ämnesområden kan ingå, efter beslut av prefekt. Härtill kommer handledning och examination av examensarbeten. I anställningen ingår undervisning med 70 % av årsarbetstiden. Resterande arbetstid ägnas åt forskning och utveckling inom i första hand miljörätt.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är enligt 4 kap. 4 § högskoleförordningen den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i juridik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.

Som allmänt behörighetskrav gäller att den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna. Tillräcklig datavana för att kunna hantera de olika system som används i undervisningen är ett krav.

Som merit räknas även administrativ skicklighet och erfarenhet samt annan skicklighet och erfarenhet som har betydelse för anställningen och de arbetsuppgifter som ingår i den. Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete är också en merit.

Då undervisning kan komma att genomföras på engelska måste den sökande behärska engelska på en mycket god nivå.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Särskild vikt fästs vid pedagogisk skicklighet. Vid bedömningen av den pedagogiska skickligheten fästs vikt bl a vid tidigare erfarenhet av att undervisa och examinera en stor mängd studenter.

Vid tidsbegränsade anställningar tillämpas ett förenklat prövningsförfarande utan särskilt utsedda sakkunniga.

Högskolepedagogisk utbildning

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Anställningsvillkor

Anställningen avser deltid (50 %) och är tidsbegränsad till sex (6) månader. Tillträde den 1 januari eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av ämnesföreståndare, professor Jonas Ebbesson, jonas.ebbesson@juridicum.su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till administrativ chef Vladimir Vešović, vladimir.vesovic@juridicum.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Ej specificerat