arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i miljökommunikation

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 december

 • Sök jobbet senast

  18 februari

Om jobbet

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Institutionen för stad och land
Institutionen för stad och land (SOL) vid SLU har en stark samhällsvetenskaplig forskningsmiljö med utgångspunkt i ämnena miljökommunikation, landsbygdsutveckling, landskapsarkitektur och agrarhistoria.

Avdelningen miljökommunikation bedriver forskning som undersöker de kommunikativa aspekterna av miljöfrågor, där kommunikation ses som mellanmänskligt meningsskapande snarare än överföring av information. Kommunikation betraktas dels ur ett konstituerande perspektiv och dels ur ett instrumentellt perspektiv. Delaktighet, makt, konflikt och beslutsprocessers legitimitet är några teman som analyseras och problematiseras utifrån bland annat kommunikationsteoretiska, sociologiska och statsvetenskapliga perspektiv. Forskningen spänner över ett brett spektrum av kontexter relaterade till miljö, som naturvård, skogsbruk, livsmedelsproduktion, viltförvaltning och klimatanpassning. Ett viktigt mål för verksamheten är att den ska bidra till hållbar samhällelig förändring, i Sverige så väl som globalt. Anställningens placering vid SLU innebär tillgång till en attraktiv forskningsmiljö med unik bredd och därigenom möjlighet till mång- och tvärvetenskapliga samarbeten med forskargrupper inom andra samhällsvetenskaper och humaniora inklusive ekonomi samt med grupper inom natur- och teknikbaserade ämnen. 

Utbildningen inom miljökommunikation erbjuder studenterna viktiga teoretiska och praktiska färdigheter för att förstå, hantera och koordinera kommunikationen i förändringsprocesser relaterade till hållbar utveckling och förvaltning av miljö och naturresurser. Pedagogiken för att uppnå både teoretiska och praktiska lärandemål inkluderar fallstudieforskning, sociala laborationer, rollspel och övningar i självreflektion där studenterna pendlar mellan teoretisk och erfarenhetsinriktad uppmärksamhet. Syftet är att utveckla studenternas förståelse för miljökommunikativa fenomen, praktiska kommunikativa färdigheter och kompetens att studera den miljökommunikation som pågår i samhället.

Vi söker en universitetslektor som kan stärka avdelningens forsknings- och undervisningsprofil inom något eller några av de områden som nämns ovan där kandidaten kan bidra till utvecklingen av det befintliga ämnesområdet.

Ämnesbeskrivning

Ämnet omfattar miljökommunikation i miljö- och hållbarhets-frågor med betoning på kommunikativa processers konstitutiva och instrumentella roll i samhället.

Arbetsuppgifter

Innehavaren ska:
 • initiera, utveckla och leda framgångsrik forskning inom ämnet för anställningen
 • utveckla och leda undervisning i ämnet miljökommunikation på grund-, avancerad och forskarnivå
 • handleda doktorander
 • utveckla och vidmakthålla nationella och internationella nätverk med forskare, näring och samhället i övrigt
 • aktivt söka externa forskningsmedel
 • kommunicera forskning och forskningsresultat
 • bidra till utvecklingen av inter- och transdisciplinära perspektiv inom forskning och undervisning
 • kunna kommunicera på svenska inom fyra år.

Behörighet

Den sökande ska:
 • ha avlagt doktorsexamen
 • vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen
 • vara pedagogiskt skicklig och ha genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst 10 veckors heltidsstudier (eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper)
 • ha dokumenterad god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska. 

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor ska i första hand gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

 Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas:
 • både genomförda forskningsinsatser och pågående forskning
 • förmåga att självständigt initiera och bedriva innovativ forskning
 • erfarenhet av att söka och erhålla externa forskningsmedel.
Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas:
 • erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning
 • erfarenhet av handledning och examination på forskarnivå
 • förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet.
Utöver vetenskaplig och pedagogisk skicklighet beaktas även skicklighet i att:
 • kommunicera och samarbeta
 • utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan
 • samverka med det omgivande samhället
 • informera om forskning och utvecklingsarbete.
Prövningen av den pedagogiska skickligheten ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Sista ansökningsdatum:

2022-02-18

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:

100%

Anställningsform:

Tillsvidare

Tillträde:

Enligt överenskommelse

Ansökan:

Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Enligt överenskommelse

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat