arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i mikrobiologi

 • Ort

  Uppsala

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 februari

 • Sök jobbet senast

  8 april

Om jobbet

Fakultet för naturresurser och jordbruksvetenskap
Institution för molekylära vetenskaper
En anställning som universitetslektor i mikrobiologi ledigförklaras vid institutionen för molekylära vetenskaper, SLU, Uppsala. Institutionen består av ca 110 medarbetare och bildar tillsammans med två andra institutioner en inspirerande forskningsmiljö vid BioCentrum på campus Ultuna i Uppsala. Här finns kompetens inom växtbiologi, mykologi, växtpatologi, mikrobiologi, livsmedelsvetenskap, beräkningsbaserad genetik, kemi och bioteknologi, samt infrastruktur så som växtodlings-faciliteter, avancerad mikroskopi och molekylärbiologi, röntgen och NMR. Institutionen bedriver forskning, undervisning och miljöövervakning inom området oorganisk, fysikalisk och organisk kemi, biokemi, naturproduktkemi, livsmedelsvetenskap och mikrobiologi. Besök oss på https://www.slu.se/institutioner/molekylara-vetenskaper/

Ämnesbeskrivning

Ämnet omfattar mikrobiologi, med fokus på isolering, karakterisering och tillämpning av mikroorganismer för hållbar samhällsutveckling inom forskningsområden som livsmedel, bioenergi och grön kemi.

Arbetsuppgifter

Anställningen ger utrymme för egen forskning och forskningsledning på minst 35 %, med stora möjligheter att bli involverad i tillämpade projekt inom SLU:s verksamhetsområden.

Innehavaren ska

 • utveckla och leda undervisning i mikrobiologi på grund-, avancerad och forskarnivå
 • bidra till utvecklingen av forskarutbildningsämnet biologi med inriktning mikrobiologi samt handleda doktorander i ämnet
 • utveckla och leda framgångsrik forskning inom ämnet
 • utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med forskare, industri, näring och samhället i övrigt
 • kommunicera om pågående forskning och forskningsresultat
 • aktivt söka externa forskningsmedel
 • kunna undervisa på svenska inom två år.

Behörighet

Den sökande ska
 • ha avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
 • vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen
 • ha goda kunskaper i engelska, liksom erfarenhet av undervisning på engelska
 • vara pedagogiskt skicklig och ha genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande ca 10 veckors heltidsstudier (eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper)
 • ha visat god förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning ska i första hand gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beakta
 • genomförda forskningsinsatser och pågående forskning
 • förmåga att självständigt initiera och bedriva innovativ forskning
 • erfarenhet av att söka och erhålla externa forskningsmedel.
Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas
 • erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning
 • erfarenhet av handledning och examination på doktorandnivå
 • förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet.

Vidare beaktas skicklighet i att

 • utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan
 • kommunicera och samarbeta
 • samverka med det omgivande samhället
 • informera om pågående forskning och utvecklingsarbete.
Prövningen av den pedagogiska skickligheten ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Sista ansökningsdatum:

2019-04-08

Placering/ort:
Vid institutionen för molekylära vetenskaper, Uppsala

Omfattning:

100%

Anställningsform:

Tillsvidare

Tillträde:

Enligt överenskommelse

Ansökan:

Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Kontaktpersoner

Vadim Kessler, Prefekt

018-671541

vadim.kessler@slu.se


Frida Lindqvist, Fakultetshandläggare

018 671047

frida.e.lindqvist@slu.se