arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i medieteknik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 september

 • Sök jobbet senast

  22 oktober

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen.

Institutionen för datavetenskap och medieteknik ansvarar för ett stort antal utbildningar på grund och avancerad nivå inom datavetenskap, mjukvaruutveckling och medieteknik. Institutionen har en aktiv forskning inom flera ämnesområden. Inom institutionens forskningsprofil ”Smarter Systems” samverkar flera forskargrupper kring frågor som berör framtidens mjukvaruintensiva system. Institutionen ansvar dessutom för ett av Linneuniversitetets forskningscenter, Linnaeus University Center, i “Data Intensive Sciences and Applications”.

För närvarande arbetar fler än 60 anställda vid institutionen. Avdelningen har en stark koppling till andra institutioner vid Linnéuniversitetet. Institutionen har under en lång tid drivit flera utbildningar i medieteknik och behöver nu förstärka kompetensen för kommande utbildningssatsningar.

Ämnesområde för befattningen: Medieteknik speciellt interaktionsdesign och digitalt lärande

Placeringsort tillsvidare: Växjö

Anställningens omfattning: 100%

Arbetsbeskrivning:


I arbetsuppgifterna ingår företrädelsevis utbildning på grundnivå, utvecklingsarbete samt administrativt arbete i medieteknik inom kunskapsområdena interaktionsdesign och digitalt lärande. Innehavaren kan även få ett övergripande ansvar för medietekniks laborationslokaler och studior samt utrustning.

Dessutom förväntas den som tillträder tjänsten att arbeta med den egna kompetensutvecklingen genom att följa utvecklingen inom för utbildningen relevanta ämnesområden samt samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid högskolan.

Behörighetskrav


Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination.

För behörighet till denna anställning krävs en doktorsexamen i medieteknik med fokus på interaktion eller lärande.

Bedömningsgrunder


Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination.

Utöver de formella kraven på doktorsexamen med relevant inriktning är flerårig erfarenhet från undervisning vid högskola ett krav. Då undervisningsspråket i huvudsak är svenska förväntas sökande omgående kunna bedriva undervisning på svenska. Följande anses vara extra meriterande
 • Erfarenhet från att delta i forsknings och utvecklingsprojekt inom medieteknik.
 • Dokumenterade erfarenheter från studioarbete för medieproduktion samt tillhörande utrustning och programvaror.
 • Dokumenterade erfarenheter från produktion av digitalt material för lärande, utrustning och programvaror.
 • Dokumenterade erfarenheter från arbete med planering och utveckling av kurser inom något eller några av tjänstens områden.
 • Dokumenterade erfarenheter från utbildningsadministrativt arbete anses vara extra meriterande.
När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Välkommen med din ansökan märkt med diarienummer 2019/596-2.2.1 senast 2019-10-22.

Kontaktpersoner:


Prefekt Jesper Andersson, jesper.andersson@lnu.se                           

HR-partner Emmy Andersson, emmy.andersson@lnu.se

 

 

 

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.