arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i Medieproduktion med inriktning mot visuella medier

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  3 mars

 • Sök jobbet senast

  11 april

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!
Dina arbetsuppgifter
Medieproduktion med inriktning mot visuella medier omfattar teori och praktik kring produktion i fysiska och digitala medier med fokus på visuell kommunikation. Exempel på ämnets ingående delar är färglära och färgreproduktion, produktionsflöden och datalagring; förpackningsdesign; webbproduktion och webbprogrammering; bild- och videoproduktion med VFX; animationsteknik; 3D-grafik och 3D-animation; grundläggande AR, MR och VR. Ämnet undervisas främst på kandidatprogrammet i grafisk design och kommunikation (GDK) samt civilingenjörsprogrammet i medieteknik (MT).

Anställningen är placerad på avdelningen för Medie- och informationsteknik som omfattar närmare hundra anställda lärare och forskare. Avdelningen i stort är inriktad mot teknisk forskning och designforskning inom visualisering och medieteknik. De utbildningar som avdelningen ansvarar för är, förutom kandidatprogrammet i GDK, även civilingenjörsprogrammet i Medieteknik samt profilen Visual Media inom master-programmet i Design.

Som universitetslektor i medieproduktion med inriktning mot visuella medier undervisar du på grundnivå och avancerad nivå på svenska och engelska, samt handleder studenter, främst inom de utbildningar som avdelningen ansvarar för (ovan). Arbetet omfattar kursutveckling och kursansvar.

Du är aktiv inom forskningssamhället, deltar i avdelningens verksamhet såsom seminarier och workshops, deltar i forskningsprojekt, kommunicerar resultat via akademiska publikationer samt bidrar till att attrahera externa forskningsmedel.

Anställningen kan även innebära att ha administrativa uppdrag, som exempelvis arbete i nämnder och grupper för utbildningsadministration och -utveckling. Vidare ingår strategisk utveckling av ämnesområdet i relation till områden som visualiseringsteknik och interaktionsdesign.

Du bidrar aktivt till universitetets utvecklingsarbete och vi ser gärna att du deltar i och visar intresse för samverkans- eller ledningsuppdrag.

I ditt arbete ingår att följa utvecklingen nationellt och internationellt inom ditt ämnesområde och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för ditt arbete.

Du är flexibel och har förmåga att röra dig mellan olika typer av pedagogiska och vetenskapliga sammanhang. Du delar med dig av kunskap och bidrar till arbetsgruppens professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap. Att du är närvarande och aktiv ser vi som självklart för att du ska kunna utföra dina uppgifter på bästa sätt och trivas i arbetsgemenskapen.

Dina kvalifikationer

Vi söker dig som uppfyller behörighetskraven och har doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens, samt har visat pedagogisk skicklighet, eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter.

För denna anställning kommer särskild vikt att fästas vid i första hand den pedagogiska skickligheten samt språkförmåga, i andra hand den vetenskapliga skickligheten samt färdigheter och yrkeserfarenhet, och i tredje hand skicklighet inom samverkan.

Gällande pedagogisk skicklighet kommer följande att bedömas:
 • Du ska ha dokumenterad erfarenhet och färdigheter i att planera, genomföra och utvärdera undervisning som skapar engagemang för medieproduktion och aktiverar studenterna till eget lärande.
 • Du ska också visa förmåga att bidra till ämnesutveckling och reflektera över ditt eget pedagogiska arbete.
 • Det är meriterande med tidigare erfarenhet av undervisning i medieproduktion i flerdisciplinära sammanhang, särskilt sådana som kombinerar teknik och design.

Gällande språkförmåga kommer följande att bedömas:

 • Du ska visa förmåga att undervisa på både svenska och engelska.
Gällande vetenskaplig skicklighet kommer följande att bedömas:
 • Du ska ha dokumenterad erfarenhet och färdigheter i forskning inom medieproduktion.
 • Det är meriterande med tidigare flerdisciplinära samarbeten med andra forskare, särskilt samarbeten som omfattar teknik och design.
 • Det är också meriterande med tidigare forskningsanslag.
Gällande färdigheter och yrkeserfarenhet kommer följande att bedömas:
 • Du ska ha dokumenterad erfarenhet och färdigheter inom grafisk produktion, inklusive rörliga medier, och/eller webbproduktion och webbprogrammering.
 • Det är meriterande om du har yrkeserfarenhet inom grafisk produktion, inklusive rörliga medier, och/eller webbproduktion och webbprogrammering.

Om anställningen

Heltid, tillsvidare. Tillträde enligt överenskommelse.

Du kommer att arbeta vid avdelningen för Medie- och informationsteknik. Läs gärna mer här: https://liu.se/forskning/medie-och-informationsteknik-mit

För mer information om behörighetskrav, bedömningsgrunder och anställningsförfarande för lärare se 4 kap 3-4§§ Högskoleförordningen samt Linköpings universitets anställningsordning.

Lön och förmåner

Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Välkommen att söka denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Din kompletta ansökan inklusive bilagor ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 11 april 2023.

Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Eftersom många av våra externa sakkunniga är internationella ser vi helst att din ansökan skrivs på engelska.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat