arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i medieproduktion inriktning audiovisuell produktion

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 januari

 • Sök jobbet senast

  14 februari

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen.

Institutionen för medier och journalistik (MJ) ingår i Fakulteten för konst och humaniora och består av en kreativ miljö med utbildning och forskning inom tre ämnen: medieproduktion, medie- och kommunikationsvetenskap samt journalistik.

Institutionen strävar efter att integrera akademisk forskning och professionskompetens samt erbjuder fristående kurser och ämneskurser i olika utbildningsprogram varav flera kan läsas både på campus och på distans.

Institutionen söker nu att ytterligare förstärka sin position inom fältet medieproduktion genom att utlysa en lektorstjänst i medieproduktion med inriktning audiovisuell produktion. Målet är att vidareutveckla medieproduktion till ett eget huvudområde på vetenskaplig grund.

Ämnesområde för befattningen: Medieproduktion

Placeringsort tillsvidare: Kalmar
Anställningens omfattning: Tillsvidareanställning, 100 %. Sex månaders provanställning tillämpas.

Arbetsbeskrivning

Arbetsuppgifterna innefattar undervisning inom ämnet medieproduktion på grund- och avancerad nivå med inriktning teoretisk förståelse samt yrkeskunnande. Det innebär bland annat föreläsning, praktisk handledning och examination samt kursplanering och utveckling, utvärdering och annan administration. Undervisningen är förlagd inom både fristående kurser och kandidatprogrammen i journalistik och medie- och kommunikationsvetenskap.

I tjänsten ingår även forskning och du förväntas också att bidra med och publicera forskning inom ämnet medieproduktion, delta i institutionens forskarkollegium, aktivt söka forskningsanslag samt medverka till undervisningens forskningsanknytning och professionella relevans och aktualitet.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll.

För anställningen lämpliga ämnesområden är: Medie- och kommunikationsvetenskap, Journalistik, Filmvetenskap, Bildpedagogik eller något närliggande ämne med anknytning till medieproduktion.

Sökande ska också kunna dokumentera pedagogisk skicklighet, god samarbetsförmåga samt kunna undervisa på engelska.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten.

Den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas.

Särskild vikt kommer att läggas vid erfarenhet och pedagogisk skicklighet gällande undervisning om teorier och metoder med relevans för ämnet medieproduktion. Vidare ska betydelse tillmätas förmåga att planera, initiera, forskningsanknyta, leda och utveckla utbildning och undervisning.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningserfarenhet inom ämnet medieproduktion. Även erhållande av externa forskningsmedel för ämnets forskningsområden anses meriterande. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse.

Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse.

Meriterande för anställningen är också i tid närliggande branscherfarenhet av antingen dokumentärt berättande, tv-produktion, journalistik och/eller digital bild/ljudproduktion.

Kunskaper i svenska språket är meriterande.

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Fackliga företrädare nås via universitetets växel 0772-28 80 00.

Välkommen med din ansökan senast 14 februari 2020!

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat