arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, 3 - 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 oktober

 • Sök jobbet senast

  18 oktober

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Beskrivning

Institutionen för informatik och media (IM) är en del av den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet.

Institutionens medarbetare utvecklar kunskap om nuvarande och framtida kommunikations- och informationsdistributionsformer. Institutionen består av tre ämnesområden: informationssystem (IS), människa-dator-interaktion (MDI) och medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) där även journalistik ingår. Undervisningen i MKV är förlagd inom kandidatprogrammet i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik (180hp) och vår ettåriga journalistikutbildning, samt på masternivå inom digitala medier och samhälle (en inriktning inom masterprogrammet i samhällsvetenskap) och masterprogrammet management, kommunikation och IT (MKIT). Forskningen inom ämnesområdet bedrivs med fokus på sociala och kulturella förändringar kopplade till kommunikation, medierad kommunikation och digitalisering. Studier görs på internationell och global nivå, på organisationsnivå, i etablerade och framväxande medieinstitutioner och på individnivå. Perspektivet existentiell kommunikation utvecklas av forskare inom ämnet.

MKV har en ledig tidsbegränsad anställning som lektor i medie- och kommunikationsvetenskap.

Arbetsuppgifter

I visstidsanställningen ingår undervisning, examination, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration, kursutveckling och handledning. Den sökande förväntas undervisa i teori och metod på både grund- och avancerad nivå. Kandidatprogrammet i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik består av tre s.k. spår: medier, kommunikation och journalistik. Undervisningen kommer att inriktas mot alla tre spåren men i huvudsak mot kommunikationsspåret. Till arbetsuppgifterna hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Kvalifikationer

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper och visat pedagogisk skicklighet samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska. Kunskaper i engelska är en fördel.

Villkor

Den ideala kandidaten har djupa och omfattande kunskaper inom medie- och kommunikationsvetenskap. Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

- Ansökningsbrev inklusive bilageförteckning
- Curriculum Vitae
- Redovisning av vetenskapliga meriter
- Publikationsförteckning
- Redovisning av pedagogiska meriter
- Redovisning av övriga meriter
- En tydlig redovisning av omfattningen av den sökandes undervisningserfarenhet, uttryckt i antal timmar
- Lista med referenspersoner
- Vetenskapliga och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas

Det är angeläget att instruktionerna följs i största möjliga utsträckning.

 

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2020-01-13 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2020-06-30 med eventuell möjlighet förlängning.

Anställningens omfattning: 50-100% enligt överenskommelse

Upplysningar om visstidsanställningen lämnas av studierektor Therese Monstad, tel. 018-471 10 18, epost. therese.monstad@im.uu.se. 

Välkommen med din ansökan senast den 18 oktober 2019, senast 18 oktober.

Universitetets anställningsordning och riktlinjer för anställning av lärare finns på: https://regler.uu.se/dokument/?contentId=92570&kategoriId=129

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Vi tar enbart emot ansökan på det sätt som beskrivs i annonsen.

 

 

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.