arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i medicinsk vetenskap med inriktning pediatrik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 november

 • Sök jobbet senast

  16 december

Om jobbet

Vi söker en universitetslektor i medicinsk vetenskap med inriktning pediatrik för tillsvidareanställning vid Institutionen för medicinska vetenskaper

Ämnesområde

Medicin

Bakgrund

Institutionen för medicinska vetenskaper har sedan läkarprogrammet påbörjades 2011 genomgått en stark utveckling. Forskningen har också utvecklats inom såväl de biomedicinska basvetenskaperna som inom klinisk medicin. Nu står institutionen inför att planera det kommande sexåriga läkarprogrammet samt att ytterligare utveckla forskningen. En viktig del i utvecklingen av forskningen är fortsatt samverkan med Region Örebro län inom ramen för det regionala samverkansavtalet. Som ett led i detta söker institutionen nu en universitetslektor i pediatrik. Tjänsten är en förenad anställning med Region Örebro län.

Arbetsuppgifter

En universitetslektor förutsätts ägna sin tid åt både utbildning på samtliga nivåer och forskning, samt därtill hörande samverkan. I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration och kompetensutveckling. Ledningsuppdrag inom ramen för institutionens organisation eller det sexåriga läkarprogrammet kan bli aktuella enligt överenskommelse.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom pediatrik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Ett generellt behörighetskrav för anställning som lärare är genomgången högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckor. Kompetens motsvarande högskolepedagogisk utbildning kan prövas och bedömas vara behörighetsgrundande. En lärare som vid anställningstillfället saknar högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens ska senast inom två år efter att anställningen tillträtts ha genomfört utbildningen.

Bedömningsgrunder

Vid anställning av lärare prövas såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet och dessa ska ägnas lika stor omsorg. I prövningen ska meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av också värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet. Lärare ska ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning. Dessutom prövas den sökandes lämplighet. Med lämplighet avses att den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, kunna samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten.

Vetenskaplig skicklighet


Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständiga forskningsinsatser och fortsatt vetenskaplig publicering efter doktorsexamen. Även etablering i forskarsamhället samt erfarenhet av planering, administration och ledning av egen forskning ska tillmätas betydelse.

Pedagogisk skicklighet


Den pedagogiska skickligheten ska visas genom varierade insatser i utbildning såsom planering, genomförande, utvärdering och handledning. Den sökande ska kunna redogöra för sina pedagogiska utgångspunkter och ställningstaganden, ha förmåga att reflektera över den egna pedagogiska utvecklingen och lärarrollen. Den sökande ska även ha bidragit till utveckling av pedagogisk verksamhet.

Övriga bedömningsgrunder


Då ledningsuppdrag inom ramen för tjänsten kan bli aktuella ska den sökande kunna uppvisa betydande erfarenhet av ledarskap och administrativ skicklighet.

Tjänsten är vidare förenad med klinisk tjänstgöring inom specialiteten i Region Örebro län. Den sökande ska därför ha specialistkompetens i pediatrik samt svensk läkarlegitimation. Omfattningen av den kliniska tjänstgöringen regleras genom avtal mellan Örebro universitet och Region Örebro län.

Information

Anställningen är tillsvidare. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av Martin Gunnarsson e-post: martin.gunnarsson@oru.se eller tel 019-303110.

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:
 • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
 • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
 • Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
 • Vetenskaplig portfölj
 • Publikationslista
 • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)
 • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2020-12-16. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning tillämpas

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat